15. 7. 2020  3:44 Henrich
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Oliver Macho, PhD.
Identifikační číslo: 68426
Univerzitní e-mail: oliver.macho [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav procesného inžinierstva (SjF)

Kontakty
     
Absolvent
     
     
     
Projekty
     
Publikace     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Fluidný granulátor práškových materiálov
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Mgr. Ľudmila Gabrišová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Fluidný granulátor práškových materiálov
Abstrakt:Granulácia práškových materiálov predstavuje neoddeliteľnú súčasť procesov v rôznych priemyselných odvetviach. Výsledkom procesu granulácie je dosiahnutie lepších tokových vlastností materiálu, zníženie prašnosti a v neposlednom rade prínos pre ďalšie postupy s materiálom. Diplomová práca je zameraná na oboznámenie sa so základnými princípmi granulácie, jej rozdelením a využitím v jednotlivých oblastiach priemyslu. Prináša náhľad aj do modernejších konceptov granulácie, ktoré sa pomaly rozvíjajú a začínajú používať v praxi. Veľká časť práce je zameraná na vlhkú granuláciu a konkrétne na granuláciu vo fluidnom granulátore. V teoretickom rešerše sme sa podrobnejšie venovali samotnému procesu fluidizácie, opisu jednotlivých komponentov fluidného granulátora ako aj faktorom ovplyvňujúcich celý proces. V experimentálnej časti sme sa prakticky pokúsili overiť zlepšenie vlastností materiálu pred a po granulácií vo fluidnom granulátore. Posledná časť práce sa venuje návrhu a opisu fluidného granulátora, ktorý možno použiť v laboratórnych podmienkach na vývoj a výskum práškových materiálov.
Klíčová slova:
granulácia, fluidizácia, fluidný granulátor, práškové materiály

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně