1. 6. 2020  22:45 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Oliver Macho, PhD.
Identifikačné číslo: 68426
Univerzitný e-mail: oliver.macho [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav procesného inžinierstva (SjF)

Kontakty
     
Absolvent
     
     
     
     Publikácie          Konferencie
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MACHO, O. -- HRBÁŇ, M. -- PECIAR, M. Dvojzávitkový kontinuálny granulátor partikulárneho materiálu :/: úžitkový vzor č. 8684. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 7 s.

Originálny názov:
Dvojzávitkový kontinuálny granulátor partikulárneho materiálu :/: úžitkový vzor č. 8684
Anglický názov:
Autor:
Ing. Oliver Macho, PhD. (80%)
Ing. Martin Hrbáň (1%)
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. (19%)
Pracovisko:
Ústav procesného inžinierstva
Druh publikácie:
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN:
Vydavateľ:
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Miesto vydania:
Banská Bystrica
Rok vydania: 2020
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
Vedný odbor:
Kľúčové slová:
slovenčina: granulation, granulácia
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)