1. 6. 2020  22:35 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Oliver Macho, PhD.
Identifikačné číslo: 68426
Univerzitný e-mail: oliver.macho [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav procesného inžinierstva (SjF)

Kontakty
     
Absolvent          Záverečná práca     
Projekty          Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Spracovanie kovového radioaktívneho odpadu
Autor:
Pracovisko:
Ústav procesného inžinierstva (SjF)
Vedúci práce: Ing. Albín Štofila, CSc.
Oponent:
Ing. Jaroslav Brindza
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Spracovanie kovového radioaktívneho odpadu
Abstrakt:
Bakalárska práca pojednáva o metódach nakladania s rádioaktívnym odpadom a zaoberá sa technologickými zariadeniami, ktoré sa pri týchto metódach zúčastňujú. Zvláštna pozornosť je venovaná nakladaniu s kovovým rádioaktívnym odpadom v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice. Bakalárska práca zahŕňa legislatívu problematiky rádioaktívnych odpadov v Slovenskej republike, rozdeľuje a charakterizuje rôzne druhy rádioaktívnych odpadov, ktoré vznikajú pri vyraďovaní ale aj pri samotnej činnosti jadrovej elektrárne. Hlavná myšlienka bakalárskej práce je venovaná opisu technológie nakladania s kovovým odpadom v postupne vyraďovanom bloku A-1 jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Záver bakalárskej práce je venovaný materiálovej bilancii linky.
Kľúčové slová:
rádioaktívny odpad, životné prostredie, jadrové elektrárne

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene