1. 6. 2020  20:35 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Oliver Macho, PhD.
Identifikačné číslo: 68426
Univerzitný e-mail: oliver.macho [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav procesného inžinierstva (SjF)

Kontakty          Výučba
     
Záverečná práca
     
     
     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh strojnej časti technológie spracovania priesakových vôd
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh strojnej časti technológie spracovania priesakových vôd
Abstrakt:
Diplomová práca pojednáva o možnostiach spracovania priesakových vôd, zaoberá sa technológiami a technologickými zariadeniami, ktoré sa pri týchto procesoch využívajú. Cieľom diplomovej práce je návrh funkčnej technológie na zahusťovanie priesakovej vody zo skládky v Žiary nad Hronom, za účelom minimalizácie množstva priesakovej vody. Diplomová práca obsahuje návrh a výpočet navrhnutej technológie odparovania, doplnený o príslušnú výkresovú dokumentáciu a popis výberu zariadení použitých pri danej technológií.
Kľúčové slová:
priesaková voda, odparovanie, odparky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene