14. 12. 2019  22:27 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martin Komák, PhD.
Identifikační číslo: 68441
Univerzitní e-mail: martin.komak [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh robotizovaného pracoviska v programe RobotStudio pre vybranú firmu
Autor: Ing. Juraj Blaško
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Martin Komák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh robotizovaného pracoviska v programe RobotStudio pre vybranú firmu
Abstrakt:V práci sa zaoberáme simuláciou virtuálneho pracoviska v programe RobotStudio od firmy ABB, ktoré je vytvorené podľa reálneho zadania. Teoretická časť sa venuje úvodu do technológie zvárania a neskôr bodovému zváraniu. Ďalej sa práca venuje vytváraniu pracovnej stanice v RobotStudiu, vloženiu Robot Controllera, tvorbe mechanizmu nástroja, vytváraniu bodov, v ktorých je potrebné správne konfigurovať robot, pre neskoršiu tvorbu trajektórie. Po vytvorení trajektórie nasleduje vytváranie signálov a prepojení medzi nimi, ako aj úprava programovacieho kódu Rapid. V práci je vysvetlený je celý postup od začiatku navrhovania pracoviska až po odsimulovanie zváracieho procesu. Na záver je zhrnuté celé robotizované pracovisko pre bodové zváranie, kde sú bližšie definované všetky prvky pracoviska.
Klíčová slova:robotizované pracovisko, prípravok, odporové zváranie, RobotStudio, Robot Controller, programovanie robota

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně