27. 1. 2020  20:15 Bohuš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Komák, PhD.
Identifikačné číslo: 68441
Univerzitný e-mail: martin.komak [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh robotizovaného pracoviska v programe RobotStudio pre vybranú firmu
Autor: Ing. Juraj Blaško
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce: Ing. Martin Komák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh robotizovaného pracoviska v programe RobotStudio pre vybranú firmu
Abstrakt:V práci sa zaoberáme simuláciou virtuálneho pracoviska v programe RobotStudio od firmy ABB, ktoré je vytvorené podľa reálneho zadania. Teoretická časť sa venuje úvodu do technológie zvárania a neskôr bodovému zváraniu. Ďalej sa práca venuje vytváraniu pracovnej stanice v RobotStudiu, vloženiu Robot Controllera, tvorbe mechanizmu nástroja, vytváraniu bodov, v ktorých je potrebné správne konfigurovať robot, pre neskoršiu tvorbu trajektórie. Po vytvorení trajektórie nasleduje vytváranie signálov a prepojení medzi nimi, ako aj úprava programovacieho kódu Rapid. V práci je vysvetlený je celý postup od začiatku navrhovania pracoviska až po odsimulovanie zváracieho procesu. Na záver je zhrnuté celé robotizované pracovisko pre bodové zváranie, kde sú bližšie definované všetky prvky pracoviska.
Kľúčové slová:robotizované pracovisko, prípravok, odporové zváranie, RobotStudio, Robot Controller, programovanie robota

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene