Jul 2, 2020   2:34 p.m. Berta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Komák, PhD.
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT) - terminated

     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Design of robotized workplace in RobotStudio for the selected company
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh robotizovaného pracoviska v programe RobotStudio pre vybranú firmu
Summary:
V práci sa zaoberáme simuláciou virtuálneho pracoviska v programe RobotStudio od firmy ABB, ktoré je vytvorené podľa reálneho zadania. Teoretická časť sa venuje úvodu do technológie zvárania a neskôr bodovému zváraniu. Ďalej sa práca venuje vytváraniu pracovnej stanice v RobotStudiu, vloženiu Robot Controllera, tvorbe mechanizmu nástroja, vytváraniu bodov, v ktorých je potrebné správne konfigurovať robot, pre neskoršiu tvorbu trajektórie. Po vytvorení trajektórie nasleduje vytváranie signálov a prepojení medzi nimi, ako aj úprava programovacieho kódu Rapid. V práci je vysvetlený je celý postup od začiatku navrhovania pracoviska až po odsimulovanie zváracieho procesu. Na záver je zhrnuté celé robotizované pracovisko pre bodové zváranie, kde sú bližšie definované všetky prvky pracoviska.
Key words:
robotizované pracovisko, prípravok, odporové zváranie, RobotStudio, Robot Controller, programovanie robota

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited