Oct 24, 2019   6:19 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Komák, PhD.
Identification number: 68441
University e-mail: martin.komak [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Using the RobotStudio application software for designing a robotic cell for a selected company
Written by (author): Bc. Patrik Herčút
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Martin Komák, PhD.
Opponent:doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie aplikačného softvéru RobotStudio na návrh robotizovanej bunky pre vybranú firmu
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá vytváraním modelu robotizovanej bunky pre opracovanie dosky plošného spoja pomocou priemyselného robota. Robotizovaná bunka bola vytvorená v aplikačnom softvéry RobotStudio od firmy ABB. Výsledkom návrhu je počítačová simulácia, ktorá môže slúžiť ako podklad k vytvoreniu reálnej robotizovanej bunky vo výrobe. Takto vytvorený model je možné rozširovať o ďalšie výrobné operácie, ktoré je možné dopredu verifikovať priamo v simulačnom prostredí pred samotnou integráciou do výrobného systému.
Key words:RobotStudio, robotizovaná bunka, off-line programovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited