Sep 23, 2019   2:46 a.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Komák, PhD.
Identification number: 68441
University e-mail: martin.komak [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Creating an automatic design of crossroads simulation
Written by (author): Bc. Michal Škvarko
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Martin Komák, PhD.
Opponent:Ing. Dominika Banásová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba automatického návrhu simulácií križovatiek
Summary:Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť počítačový program v prostredí Matlab. Pomocou tohto programu má používateľ možnosť po zadaní požadovaných vstupov automaticky vygenerovať rôzne modely dopravných svetelných križovatiek. Pri vytvorení programu sme sa venovali tvorbe niekoľkých algoritmov, ktoré majú automaticky napodobňovať rôzne časové intervaly dňa a s ním aj rôzne podmienky. Program sa ma týmto časom dynamicky prispôsobiť a vykonávať všetky zmeny autonómne bez zásahu obsluhy. Takúto obsluhu programu zaobstaráva fuzzy systém, ktorý je súčasťou nášho programu. Nakoniec sme náš program simulovali na dvojičke reálnej križovatky. Záverečná časť práce je venovaná zhodnoteniu výsledkov, ktoré sme dosiahli prostredníctvom simulácie v prostredí Matlab.
Key words:Inteligentná križovatka, Simulácia, Semafor, Matlab, Fuzzy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited