6. 12. 2019  17:15 Mikuláš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Komák, PhD.
Identifikačné číslo: 68441
Univerzitný e-mail: martin.komak [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Tvorba automatického návrhu simulácií križovatiek
Autor: Bc. Michal Škvarko
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Martin Komák, PhD.
Oponent:Ing. Dominika Banásová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tvorba automatického návrhu simulácií križovatiek
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť počítačový program v prostredí Matlab. Pomocou tohto programu má používateľ možnosť po zadaní požadovaných vstupov automaticky vygenerovať rôzne modely dopravných svetelných križovatiek. Pri vytvorení programu sme sa venovali tvorbe niekoľkých algoritmov, ktoré majú automaticky napodobňovať rôzne časové intervaly dňa a s ním aj rôzne podmienky. Program sa ma týmto časom dynamicky prispôsobiť a vykonávať všetky zmeny autonómne bez zásahu obsluhy. Takúto obsluhu programu zaobstaráva fuzzy systém, ktorý je súčasťou nášho programu. Nakoniec sme náš program simulovali na dvojičke reálnej križovatky. Záverečná časť práce je venovaná zhodnoteniu výsledkov, ktoré sme dosiahli prostredníctvom simulácie v prostredí Matlab.
Kľúčové slová:Inteligentná križovatka, Simulácia, Semafor, Matlab, Fuzzy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene