Sep 19, 2019   12:36 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Komák, PhD.
Identification number: 68441
University e-mail: martin.komak [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of methodology for generating trajectory of industrial robots designed for 3D printing technology
Written by (author): Ing. Marek Štipčák
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Martin Komák, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh metodiky na generovanie trajektórie pre priemyselný robot určený pre technológiu 3D tlače
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom generovania trajektórie pre priemyselný robot určený pre 3D tlač. Začiatok práce je venovaný teoretickej časti, ktorá obsahuje prierez technológií 3D tlače ako takej a základnými princípmi programovania priemyselných robotov. Ďalšia časť práce popisuje metódu generovania trajektórie 3D tlače a jej základný postup v štyroch krokoch. V tretej časti sa venujeme spracovaniu získaných dát určených na 3D tlač, ktoré reprezentujú vypočítanú trajektóriu. Vypočítané súradnice bodov trajektórie je potrebné upraviť do vhodnej podoby, aby bolo možné túto trajektóriu importovať do programovacieho jazyka RAPID určeného na programovanie priemyselných robotov. Ďalej sme sa zaoberali úpravou nájdených riešení, aby sa čo najviac priblížili reálnym systémom. Z tohto dôvodu sme brali do úvahy veľkosť periódy vzorkovania jednotlivých hladín 3D tlače ako aj rýchlosť tlače. Na záver sme simulačne testovali upravené riešenie. Významom práce bolo vytvorenie trajektórie 3D tlače a simulácie s priblížením sa čo najviac reálnym systémom priemyselných robotov určených na 3D tlač.
Key words:STL, 3D tlač, Matlab, Priemyselný robot, RAPID, Trajektória, RobotStudio, Simulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited