14. 12. 2019  9:44 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Komák, PhD.
Identifikačné číslo: 68441
Univerzitný e-mail: martin.komak [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh metodiky na generovanie trajektórie pre priemyselný robot určený pre technológiu 3D tlače
Autor: Ing. Marek Štipčák
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Martin Komák, PhD.
Oponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh metodiky na generovanie trajektórie pre priemyselný robot určený pre technológiu 3D tlače
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom generovania trajektórie pre priemyselný robot určený pre 3D tlač. Začiatok práce je venovaný teoretickej časti, ktorá obsahuje prierez technológií 3D tlače ako takej a základnými princípmi programovania priemyselných robotov. Ďalšia časť práce popisuje metódu generovania trajektórie 3D tlače a jej základný postup v štyroch krokoch. V tretej časti sa venujeme spracovaniu získaných dát určených na 3D tlač, ktoré reprezentujú vypočítanú trajektóriu. Vypočítané súradnice bodov trajektórie je potrebné upraviť do vhodnej podoby, aby bolo možné túto trajektóriu importovať do programovacieho jazyka RAPID určeného na programovanie priemyselných robotov. Ďalej sme sa zaoberali úpravou nájdených riešení, aby sa čo najviac priblížili reálnym systémom. Z tohto dôvodu sme brali do úvahy veľkosť periódy vzorkovania jednotlivých hladín 3D tlače ako aj rýchlosť tlače. Na záver sme simulačne testovali upravené riešenie. Významom práce bolo vytvorenie trajektórie 3D tlače a simulácie s priblížením sa čo najviac reálnym systémom priemyselných robotov určených na 3D tlač.
Kľúčové slová:STL, 3D tlač, Matlab, Priemyselný robot, RAPID, Trajektória, RobotStudio, Simulácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene