Jul 6, 2020   9:53 p.m. Patrik, Patrícia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Komák, PhD.
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT) - terminated

Graduate     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Design of neural network for prediction of financial market development
Written by (author): Ing. Michaela Kolárska
Department:
Thesis supervisor: Ing. Martin Komák, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh neurónovej siete na predikciu vývoja finančného trhu
Summary:Cieľom tejto práce je predikcia vývoja finančného trhu forex, konkrétne menového páru EUR/ USD. Na riešenie problému budú použité rôzne druhy neurónových sietí, konkrétne dopredná sieť typu NARXNET a rekurentná neurónová sieť typu LSTM. Práca bude diskutovať o použití oboch sietí na predikciu vyššie spomínaného menového páru. V práci sa bude nachádzať analýza a spracovanie vstupných dát, ktoré boli získané z reálneho portfólia danej burzy. Práca bude venovaná návrhu vhodných architektúr neurónových sietí a hľadaním vhodných parametrov empirickým spôsobom. Na záver sa bude diskutovať o úspešností oboch sietí a zhodnotení dôvodu, prečo bola dosiahnutá predikcia lepšia pri rekurentnej sieti typu LSTM.
Key words:
Forex, neurónové siete, predikcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited