9. 12. 2019  18:49 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Komák, PhD.
Identifikačné číslo: 68441
Univerzitný e-mail: martin.komak [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza kinematických štruktúr najpoužívanejších robotov v strojárskom priemysle
Autor: Ing. Eduard Krajňák
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce: Ing. Martin Komák, PhD.
Oponent:Ing. Marek Štefanka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza kinematických štruktúr najpoužívanejších robotov v strojárskom priemysle
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je oboznámenie sa zo základnou štruktúrou priemyselných robotov, ktoré sa najviac využívajú v strojárskom priemysle. Vysvetlenie a popísanie kinematickej štruktúry, kinematických dvojíc priemyselných robot. Práca je venovaná aj kinematickým úlohám priama a inverzná, následne opísaniu inverznej kinematickej úlohy pre vybrané roboty. Posledná časť je venovaná vytvoreniu kinematickej štruktúry robota v programe RobotStudio.
Kľúčové slová:Kinematická štruktúra, Priama kinematická úloha, Inverzná kinematická úloha, kinematické dvojice

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene