Oct 20, 2019   10:53 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Komák, PhD.
Identification number: 68441
University e-mail: martin.komak [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Robot application in gluing technological operation
Written by (author): Ing. Michal Habovštiak
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Komák, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie robota pri technologickej operácií lepenia
Summary:Cieľom práce je využitie programu ABB RobotStudio (RS) v praxi, na reálnom robotizovanom pracovisku. Práca sa podrobne venuje vizualizácií pracovnej stanice v RS, vloženiu virtuálnej riadiacej jednotky, importovaniu 3D modelov, zadefinovaniu nástroja. Následne sú zvolené jednotlivé body, ktoré má robot dosahovať a s ohľadom na optimálnu konfiguráciu robota je vytvorená trajektória. V simulácií sú doprogramované ďalšie časti pracoviska a následne je overené, či robot dokáže prejsť po zadanej trajektórii. Práca približuje problematiku robotov, sú tu uvedené dôležité míľniky v histórií priemyselnej robotiky. Vysvetlené sú aj základy programovania robotov. Predstavený je program ABB RobotStudio, spoločnosť MTS, spol. s r. o. a aj samotné pracovisko. Podrobne je tu popísaný postup programovania robota v RS. Na záver sú zhrnuté výstupy z práce.
Key words:robot, robotizované pracovisko, RobotStudio, simulácia, programovanie robota

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited