12. 12. 2019  6:20 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Komák, PhD.
Identifikačné číslo: 68441
Univerzitný e-mail: martin.komak [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie robota pri technologickej operácií lepenia
Autor: Ing. Michal Habovštiak
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce: Ing. Martin Komák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie robota pri technologickej operácií lepenia
Abstrakt:Cieľom práce je využitie programu ABB RobotStudio (RS) v praxi, na reálnom robotizovanom pracovisku. Práca sa podrobne venuje vizualizácií pracovnej stanice v RS, vloženiu virtuálnej riadiacej jednotky, importovaniu 3D modelov, zadefinovaniu nástroja. Následne sú zvolené jednotlivé body, ktoré má robot dosahovať a s ohľadom na optimálnu konfiguráciu robota je vytvorená trajektória. V simulácií sú doprogramované ďalšie časti pracoviska a následne je overené, či robot dokáže prejsť po zadanej trajektórii. Práca približuje problematiku robotov, sú tu uvedené dôležité míľniky v histórií priemyselnej robotiky. Vysvetlené sú aj základy programovania robotov. Predstavený je program ABB RobotStudio, spoločnosť MTS, spol. s r. o. a aj samotné pracovisko. Podrobne je tu popísaný postup programovania robota v RS. Na záver sú zhrnuté výstupy z práce.
Kľúčové slová:robot, robotizované pracovisko, RobotStudio, simulácia, programovanie robota

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene