25. 1. 2020  12:20 Gejza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martin Komák, PhD.
Identifikační číslo: 68441
Univerzitní e-mail: martin.komak [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Programovanie CNC strojov prostredníctvom riadiacich systémov
Autor: Ing. Martin Komák, PhD.
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Norbert Kováčik, PhD.
Oponent:Ing. Roman Budiský, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Programovanie CNC strojov prostredníctvom riadiacich systémov
Abstrakt:Cieľom tejto záverečnej práce bolo odborne spracovať funkčný princíp CNC strojov a tieţ objasniť problematiku ich programovania. V praktickej časti sa práca zameriava na dielenské programovanie v riadiacom systéme Heidenhain. Práca je rozdelená na 3 hlavné kapitoly. V prvej kapitole je spracovaný funkčný princíp a riadenie obrábacieho stroja. V ďalšej kapitole sú charakterizované základné moţnosti programovania CNC strojov. Záverečná kapitola sa zaoberá vytvorením programov na výrobu súčiastky v riadiacom systéme Heidenhain. Výsledkom riešenia bola vyrobená poţadovaná súčiastka.
Klíčová slova:CNC, programovanie CNC, riadiaci systém, numerické riadenie, Heidenhain

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně