23. 1. 2020  14:20 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martin Komák, PhD.
Identifikační číslo: 68441
Univerzitní e-mail: martin.komak [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Programový systém pre aplikáciu rozmiestňovacích metód v strojárskej výrobe
Autor: Ing. Martin Komák, PhD.
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Oponent:doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Programový systém pre aplikáciu rozmiestňovacích metód v strojárskej výrobe
Abstrakt:Jedným zo spôsobov, ako minimalizovať náklady vo výrobných podnikoch je vhodne usporiadať pracoviská. Pre tento účel existuje niekoľko metód. Tieto úlohy sú často zložité pre manuálne riešenie a preto bolo snahou aplikovať tieto metódy do počítačovej aplikácie. Tento dokument popisuje programový systém pre aplikáciu rozmiestňovacích metód v strojárskych podnikoch. Systém využíva ako vstup materiálové toky plánovanej výroby. Riešenie je založené na trojuholníkovej metóde a clustrovej analýze. Systém ponúka možnosti vytvoriť vlastnú databázu pracovísk. Grafický výstup ukazuje rozmiestnené pracoviská a materiálový tok medzi nimi.
Klíčová slova:rozmiestňovacie metódy, aplikácia, strojárska výroba

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně