6. 7. 2020  4:19 Patrik, Patrícia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Identifikační číslo: 68495
Univerzitní e-mail: tibor.schlosser [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra dopravných stavieb (SvF)
Vedoucí ústavu - Katedra dopravných stavieb (SvF)
 
Externí spolupracovník - Fakulta architektúry (STU)

     Výuka
     
Závěrečná práce
     
          Vedené práce
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na STU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
Stav
Závěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Gabriel Bálint, PhD.
Modelovanie dopravného zaťaženia v integrovanom systéme dopravy
srpen 2019
Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Andrea Bombiczová
Návrh mestskej triedy a uličného parteru Krížnej ul. v Bratislave
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Matúš Borš
Návrh trasy mestskej komunikácie s električkovou traťou nám- Ľ. Štúra - Pribinova - Karadžičova v zastavanom území Bratislavy
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce je rozpracována
DisP
Autor: Ing. Marek Braniš
Využitie smartfónov na účely dopravných prieskumov vo verejnej doprave
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dominika Cmerová
Návrh dopravného modelu pre priemyselný park v Nitre
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Roman Červenka
Riešenie mestskej komunikácie v kategórii tangenty medzi dvoma mestskými časťami v Bratislave
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Jakub Fačkovec
Nové železničné prepojenie Nitra - Bratislava s cestovným časom pod 1 hodinu
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce je rozpracována
DisP
Autor: Ing. Michal Feik
Využívanie verejného priestoru z hľadiska statickej dopravy v podmienkach historických a sídliskových oblastí miest
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Matúš Hasák
Návrh mestského bulváru na Jantárovej ul. v Bratislave – Petržalke
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisP
Autor: Ing. Dominika Hodáková, PhD.
Hodnotenie spoľahlivosti letiskových vozoviek
srpen 2019Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Jančár
Návrh zhlavia železničnej stanice Bratislava - Filiálka s napojením sa na stanicu Bratislava - Predmestie
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matej Koštial
Zásady posudzovania trás nosného systému MHD v novej štruktúre osídlenia – príklad z Bratislavy
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
13.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Katarína Kukučková
Analýza dopravnej situácie na promenáde v Bratislave z hľadiska posúdenia cyklistickej a pešej dopravy
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Matej Kupka
Zásady na stanovenie dopravného modelu pre stredne veľké mestá na Slovensku
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marek Lettrich
Zásady posudzovania trás MHD na radiálach v Bratislave
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Richard Lisický
Optimalizácia bezpečnosti cestnej premávky okolia pozemných komunikácií rozborom dynamickej jazdy z hľadiska snímania vizuálnych charakteristík vodiča v jeho rozhľadovom poli
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Dominika Lukačovičová
Rekonštrukcia betónových sídliskových parkovísk z hľadiska udržatelnosti mikroklímy v prostredí
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
18.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Norbert Nemec
Proposal for traffic service in the territory of the riverbank near the SNP Bridge in Bratislava
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
19.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Roman Ocelák
Návrh dopravného riešenia zapojenia mestského mosta z Hradného brala do Petržalky
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Tomáš Očakovský
Návrh dopravného riešenia prepojenia severnej tangenty tunelom do Petržalky
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Enikö Pomichal
Návrh trasy mestskej komunikácie s električkovou traťou v zastavanom území Bratislavy
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Lucia Slneková
Požiadavky na riešenia parkovania v centre mesta
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
23.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Matej Šulík
Dopravno-inžnierske a dopravno-urbanistické zásady pre mestský bulvár Mlynské nivy v Bratislave
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
24.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Bc. Adam Šuník
Stratégia dopravných vzťahov prestupového uzla Ružinov – Avion v Bratislave
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce je rozpracována
DisP
Autor: Ing. Jakub Takács
Riešenie problematiky pešej a cyklistickej dopravy v dopravno-inžinierskej dokumentácii z hľadiska priestorového a funkčného využitia urbanizovaného územia
květen 2023
Zobrazení závěrečné práce
26.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Denis Tuška
Návrh dopravného riešenia obsluhy územia pre diplomaticko-spoločenskú štvrť pri Inchebe v Bratislave
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
27.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Daniela Vereš
Návrh dopravného riešenia mestského mosta z Petržalky na Slovnaftskú ul. a R7 v Bratislave
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisPDisertační práce
HabP
Habilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována