Nov 19, 2019   0:09 a.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Identification number: 68495
University e-mail: tibor.schlosser [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Transport Construction and Traffic (FCE)
Institute chief official - Department of Transport Construction and Traffic (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Gabriel Bálint, PhD.
Modelling of passenger traffic flows in integrated public transport system
August 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Bombiczová
Návrh mestskej triedy a uličného parteru Krížnej ul. v Bratislave
May 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Borš
Návrh trasy mestskej komunikácie s električkovou traťou nám- Ľ. Štúra - Pribinova - Karadžičova v zastavanom území Bratislavy
May 2017Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Marek Braniš
Využitie smartfónov na účely dopravných prieskumov vo verejnej doprave
May 2021Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Cmerová
Návrh dopravného modelu pre priemyselný park v Nitre
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Fačkovec
New railway connection between Nitra and Bratislava with the journey time less than 1 hour
May 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Michal Feik
.
May 2021Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Hasák
Návrh mestského bulváru na Jantárovej ul. v Bratislave – Petržalke
May 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Dominika Hodáková, PhD.
Evaluation of reliability of airfield pavements
August 2019Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Jančár
Návrh zhlavia železničnej stanice Bratislava - Filiálka s napojením sa na stanicu Bratislava - Predmestie
May 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Koštial
Zásady posudzovania trás nosného systému MHD v novej štruktúre osídlenia – príklad z Bratislavy
May 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Kukučková
Analýza dopravnej situácie na promenáde v Bratislave z hľadiska posúdenia cyklistickej a pešej dopravy
May 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Kupka
Principles for the determination of traffic model for medium-sized cities in Slovakia
May 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Lettrich
The principles for the assessment of public transport routes on radial roads in Bratislava
May 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Richard Lisický
Optimalizácia bezpečnosti cestnej premávky okolia pozemných komunikácií rozborom dynamickej jazdy z hľadiska snímania vizuálnych charakteristík vodiča v jeho rozhľadovom poli
May 2020Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Lukačovičová
Rekonštrukcia betónových sídliskových parkovísk z hľadiska udržatelnosti mikroklímy v prostredí
May 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Norbert Nemec
Proposal for traffic service in the territory of the riverbank near the SNP Bridge in Bratislava
May 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Ocelák
Proposal for transport solutions of city bridge connection from the Petržalka to Castle cliff
May 2019Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Očakovský
The design of traffic solution between the north tangetial connection and the tunnel towards Petržalka
May 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Enikö Pomichal
Návrh trasy mestskej komunikácie s električkovou traťou v zastavanom území Bratislavy
May 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Slneková
Požiadavky na riešenia parkovania v centre mesta
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Matej Šulík
Traffic engineering and traffic planning rules for boulevard on Mlynské nivy in Bratislava
May 2019Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Adam Šuník
Stratégia dopravných vzťahov prestupového uzla Ružinov – Avion v Bratislave
May 2017Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jakub Takács
Riešenie problematiky pešej a cyklistickej dopravy v dopravno-inžinierskej dokumentácii z hľadiska priestorového a funkčného využitia urbanizovaného územia
May 2023Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denis Tuška
Design of traffic solution of area operation for diplomatic-social district near Incheba in Bratislava
May 2019Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Vereš
Proposal for urban transport solution of bridge on Slovnaftska Street and R7 in Bratislava
May 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress