7. 7. 2020  14:05 Oliver
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Identifikační číslo: 68495
Univerzitní e-mail: tibor.schlosser [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Fakulta architektúry (STU)

Kontakty     Výuka     
Závěrečná práce
               
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:
Architektúra dopravnej informačnej technológie v podmienkach dopravných riadiacich systémov
Autor: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Pracoviště:
Oponent 1:prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Oponent 2:
prof. Ing. Ján Čelko, PhD.
Oponent 3:
prof. Dr. Ing. Martin Decký
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Architektúra dopravnej informačnej technológie v podmienkach dopravných riadiacich systémov
Abstrakt:Za posledných dvadsať rokov sme v cestnom hospodárstve a špeciálne v dopravnom inžinierstve nevytvárali vždy systemizované podmienky na rozvoj a postupné prenikanie informatizácie do ich jednotlivých aktivít dopravných a prepravných procesov s ich prirodzeným využívaním údajov. Výsledkom sú mnohé pochybenia v priestorovom (územnom) ako aj v líniovom (diaľničnom) riešení vlastnej obsluhy. O vedeckom rozvoji a prenikaní informatizácie zmysluplným systémom v oblasti dopravného inžinierstva taktiež nemožno hovoriť v našich podmienkach. Základný a aj aplikovaný výskum chýba - neexistuje. Aplikovaný výskum sa účelne brzdí priamo verejným sektorom na všetkých úrovniach priamo vo verejnom obstarávaní. Predkladaná habilitačná práca sa zaoberá teóriou tvorby dopravných kolón a zápch a prakticky navrhuje možnosti riadenia dopravy premennými dopravnými značkami. Základnými atribútmi sú nástroje na zber dopravných údajov v reálnom čase. Opis jednotlivých nástrojov architektúry riadiacich systémov sa orientuje na riešenia líniové a priestorové na cestnej sieti.
Klíčová slova:
inteligentné dopravné systémy, premenné dopravné značky, riadenie dopravy

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně