Nov 17, 2019   7:13 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Identification number: 68495
University e-mail: tibor.schlosser [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Transport Construction and Traffic (FCE)
Institute chief official - Department of Transport Construction and Traffic (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Architecture of traffic information technology in the conditions of traffic control systems
Written by (author): doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Department: Department of Transport Construction and Traffic (FCE)
Opponent 1:prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Ján Čelko, PhD.
Opponent 3:prof. Dr. Ing. Martin Decký
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Architektúra dopravnej informačnej technológie v podmienkach dopravných riadiacich systémov
Summary:Za posledných dvadsať rokov sme v cestnom hospodárstve a špeciálne v dopravnom inžinierstve nevytvárali vždy systemizované podmienky na rozvoj a postupné prenikanie informatizácie do ich jednotlivých aktivít dopravných a prepravných procesov s ich prirodzeným využívaním údajov. Výsledkom sú mnohé pochybenia v priestorovom (územnom) ako aj v líniovom (diaľničnom) riešení vlastnej obsluhy. O vedeckom rozvoji a prenikaní informatizácie zmysluplným systémom v oblasti dopravného inžinierstva taktiež nemožno hovoriť v našich podmienkach. Základný a aj aplikovaný výskum chýba - neexistuje. Aplikovaný výskum sa účelne brzdí priamo verejným sektorom na všetkých úrovniach priamo vo verejnom obstarávaní. Predkladaná habilitačná práca sa zaoberá teóriou tvorby dopravných kolón a zápch a prakticky navrhuje možnosti riadenia dopravy premennými dopravnými značkami. Základnými atribútmi sú nástroje na zber dopravných údajov v reálnom čase. Opis jednotlivých nástrojov architektúry riadiacich systémov sa orientuje na riešenia líniové a priestorové na cestnej sieti.
Key words:inteligentné dopravné systémy, premenné dopravné značky, riadenie dopravy

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited