Dec 13, 2019   8:17 a.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Identification number: 687
University e-mail: milan.sokol [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Structural Mechanics (FCE)
Institute chief official - Department of Structural Mechanics (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lenka Bujdáková Konečná, PhD.
Vplyv dynamických účinkov na určovanie charakteristík podložia a konštrukcií
July 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Galliková, PhD.
Výšková administratívna 31 podlažná budova
May 2007Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Gogová
Analýza seizmického ohrozenia z pohľadu zraniteľnosti budov na Slovensku
May 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Vojtech Horváth
Dynamická odozva železničného mosta pre vysoké rýchlosti vlakov
May 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Georgia Karastogianni
Seismic Effects on High-Rise Building - Design of Structural Elements
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Kmeť
Výšková budova, porovnanie výpočtov na seizmické účinkz podľa rôznych výpočtových metód - prekročenia deformácií a spektier odozvy.
May 2007Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Krchňák, PhD.
Nelineárny výpočet prierezov ŽB konštrukcií – výpočtový program
May 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Krchňák, PhD.
Program pre nelineárnu analýzu ŽB rámových konštrukcií s vplyvom šmyku
August 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Lamperová
Návrh automatického systému pre redukciu vibrácií vysokej budovy
May 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Katarína Lamperová
Systémová identifikácia konštrukcií založená na opakovanej dynamickej odozve
May 2020Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tibor Lang
Analýza nosných konštrukcií vystavených mimoriadnym dynamickým zaťaženiam
June 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Lang
Nelineárna dynamická analýza oceľovej konštrukcie s modelovaním styčníkov metódou komponentov
May 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Monika Márföldi
Experimentálne a numerické metódy systémovej identifikácie mostov
May 2021Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Márföldi
Priehradová mostná konštrukcia - možnosti identifikácie vybraných defektov konštrukcie
May 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Marton
Damage Identification of Steel Bridge
May 2019Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martin Marton
Systémová identifikácia stavu mostných konštrukcií
May 2023Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Mészárosová
Stúdia systémovej identifikácie nosnej konštrukcie mosta
May 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Zuzana Mészárosová
Systémová identifikácia konštrukcií založená na opakovanej dynamickej odozve
May 2020Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Palaj
52 podlažná výšková budova
May 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Plesník
Simulácia systémovej identifikácie na jednoduchej konštrukcii
May 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Imrich Purdek
30 podlažná budova zložená z dvoch pôdorysných segmentov– návrh nosného systému s uvážením vplyvu ich spolupôsobenia
May 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marko Slimák
Ekvivalentná rámová metóda pre push-over analýzu murovaných konštrukcií. Parametrická štúdia
May 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Mária Tješšová, PhD.
Mechanical model of human spine in FEM
May 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Velísková
Mechanical response of human spine
May 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Petra Velísková
Napäťová a deformačná analýza ľudskej chrbtice ako príspevok k diagnostike a liečeniu ochorení
May 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Venglár, PhD.
Dynamic Tests for System Identification of Bridges
May 2018Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Venglár, PhD.
Merania a numerické analýzy pre systémovú identifikáciu jednoduchej nosnej konštrukcie
May 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress