25. 10. 2020  3:50 Aurel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Identifikačné číslo: 687
Univerzitný e-mail: milan.sokol [at] stuba.sk
 
Vedúci katedry - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)

     
     Projekty
     
Publikácie     
     Vedené práce     Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Lenka Bujdáková Konečná, PhD.
Vplyv dynamických účinkov na určovanie charakteristík podložia a konštrukcií
júl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Galliková, PhD.
Výšková administratívna 31 podlažná budova
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Gogová
Analýza seizmického ohrozenia z pohľadu zraniteľnosti budov na Slovensku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Vojtech Horváth
Dynamická odozva železničného mosta pre vysoké rýchlosti vlakov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Georgia Karastogianni
Seismic Effects on High-Rise Building - Design of Structural Elements
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Kmeť
Výšková budova, porovnanie výpočtov na seizmické účinkz podľa rôznych výpočtových metód - prekročenia deformácií a spektier odozvy.
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Krchňák, PhD.
Nelineárny výpočet prierezov ŽB konštrukcií – výpočtový program
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Michal Krchňák, PhD.
Program pre nelineárnu analýzu ŽB rámových konštrukcií s vplyvom šmyku
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Katarína Lamperová, PhD.
Dynamické merania a systémová identifikácia mostov s využitím interferometrického radaru
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Lamperová, PhD.
Návrh automatického systému pre redukciu vibrácií vysokej budovy
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Tibor Lang
Analýza nosných konštrukcií vystavených mimoriadnym dynamickým zaťaženiam
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tibor Lang
Nelineárna dynamická analýza oceľovej konštrukcie s modelovaním styčníkov metódou komponentov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Marton
Identifikácia poškodenia konštrukcie oceľového mosta
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Martin Marton
Systémová identifikácia stavu mostných konštrukcií
máj 2023
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Mészárosová
Stúdia systémovej identifikácie nosnej konštrukcie mosta
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Zuzana Mészárosová
Systémová identifikácia konštrukcií založená na opakovanej dynamickej odozve
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľuboš Palaj
52 podlažná výšková budova
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Plesník
Simulácia systémovej identifikácie na jednoduchej konštrukcii
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Imrich Purdek
30 podlažná budova zložená z dvoch pôdorysných segmentov– návrh nosného systému s uvážením vplyvu ich spolupôsobenia
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marko Slimák
Ekvivalentná rámová metóda pre push-over analýzu murovaných konštrukcií. Parametrická štúdia
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Bianka Timková
Numerická štúdia vybraných účinkov pre účely SHM
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Mária Tješšová, PhD.
Mechanický model ľudskej chrbtice v MKP
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Petra Velísková
Mechanical response of human spine
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Petra Velísková
Napäťová a deformačná analýza ľudskej chrbtice ako príspevok k diagnostike a liečeniu ochorení
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Michal Venglár, PhD.
Dynamic Tests for System Identification of Bridges
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Venglár, PhD.
Merania a numerické analýzy pre systémovú identifikáciu jednoduchej nosnej konštrukcie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná