14. 12. 2019  11:37 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Identifikačné číslo: 687
Univerzitný e-mail: milan.sokol [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci katedry - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh automatického systému pre redukciu vibrácií vysokej budovy
Autor: Ing. Katarína Lamperová
Pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Kriváček, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh automatického systému pre redukciu vibrácií vysokej budovy
Abstrakt:Našou úlohou v tejto práci bolo navrhnúť optimálne parametre tlmiaceho systému pre redukciu vibrácií vysokej budovy (TMD Tuned Mass Damper) a experimentálne overiť jeho účinnosť. Prvým bodom bolo navrhnutie a vytvorenie experimentálneho modelu na základe predpokladov pre systém s jedným stupňom voľnosti (SDOF), na ktorom sme následne experimentálne overili správnosť výpočtu. Amplitúdy zrýchlení pri zaťažovaní rôznymi harmonickými budiacimi silami sme merali pomocou akcelerometrov. Záznamy sme neskôr analyzovali. Ďalším krokom bol návrh a overenie tlmiacich účinkov pre 3D MKP model vysokej budovy, systém s viac stupňami voľnosti (MDOF). V závere práce sme sa venovali tiež inému konštrukčnému riešeniu tlmiča (TLCD Tuned Liquid Column Damper).
Kľúčové slová:tlmič, účinnosť, experiment

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene