14. 12. 2019  8:30 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Identifikačné číslo: 687
Univerzitný e-mail: milan.sokol [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci katedry - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Stúdia systémovej identifikácie nosnej konštrukcie mosta
Autor: Ing. Zuzana Mészárosová
Pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Kriváček, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Stúdia systémovej identifikácie nosnej konštrukcie mosta
Abstrakt:Úlohou mojej diplomovej práce bolo systémová identifikácia nosnej konštrukcie Prístavného mosta. Začiatok práce je venovaný stručnému opisu mosta pre lepšie oboznámenie sa s konštrukciou a s jej charakteristickými črtami. Ďalej som sa v práci zaoberala opisom vytvoreného podrobného modelu mosta v ANSYSe. V krátkosti som sa snažila čo najlepšie vystihnúť princíp modelovania konštrukcie, ktorá je zhotovená podľa skutočnej výkresovej dokumentácie. Pre vytvorenie simulovanej dopravy bolo nutné zaznamenať reálnu dopravu. Reálna doprava bola zaznamenávaná kamerou a synchronizovaná s časom na tablete. Ďalšie časti práce boli venované teoretickým stránkam dynamickej odozvy konštrukcie. Bližšie som sa v nich venovala problematike pohybujúceho sa zaťaženia, nerovnosti vozovky a nápravovým tlakom z vozidiel. Bližšie je vysvetlený princíp superpozície využívaný pri zaťažení od dopravy v čase. Nasledujúca časť pozostáva z opisu použitých makier a problematiky pri vytváraní modelu s dopravou. V práci sú uvedené vybrané makrá podprogramov na modelovanie konkrétnych typov vozidiel. Ďalej uvádzam v tabuľke dopravné prúdy, ktoré zaťažujú konštrukciu. V poslednej časti práce som venovala pozornosť vyhodnoteniu výsledkov a porovnaniu grafov.
Kľúčové slová:konečno prvkový model, simulácia dopravy, vlastné tvary kmitania, pohybujúce sa zaťaženie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene