13. 12. 2019  0:30 Lucia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Identifikačné číslo: 687
Univerzitný e-mail: milan.sokol [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci katedry - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Mechanický model ľudskej chrbtice v MKP
Autor: Ing. Mária Tješšová, PhD.
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.
Oponent 2:Mgr. Martin Balažovjech, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Mechanický model ľudskej chrbtice v MKP
Abstrakt:Práca sa zaoberá tvorbou mechanického modelu ľudskej chrbtice v metóde konečných prvkov. V úvode sú zhrnuté najčastejšie ochorenia chrbtice a prečo vlastne vzniká potreba modelovania ľudskej chrbtice pomocou numerickej simulácie. Sú uvedené aj spôsoby získavania geometrického modelu, ktorý je vstupným parametrom pre konečno-prvkové modelovanie. V kapitole o komponentoch chrbtice sú opísané jednotlivé zložky chrbtice z hľadiska ich tvaru, mechanického správania sa a vzťahov medzi sebou. V ďalších dvoch kapitolách je stručne zhrnutá tvorba geometrie z 2D RTG snímok a pôvodný model, z ktorého táto práca vychádza. V posledných kapitolách sú diskutované príspevky k modelovaniu a výsledky, ktoré sme dosiahli zmenami v modeli. Pridaním nových komponentov a zmenou v tvorbe konečno-prvkového modelu sa výsledný model chrbtice stal komplexnejším a presnejším z anatomického hľadiska. Tento model môže byť v budúcnosti využitý na rôzne simulácie, kde nastane zmena zakrivenia chrbtice. Taktiež model bude možné využiť na simulácie s umelými náhradami platničiek.
Kľúčové slová:geometria chrbtice, ľudská chrbtica, napät’ová analýza, mechanický model, metóda konečných prvkov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene