5. 12. 2019  20:34 Oto
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Identifikačné číslo: 687
Univerzitný e-mail: milan.sokol [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci katedry - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Priehradová mostná konštrukcia - možnosti identifikácie vybraných defektov konštrukcie
Autor: Ing. Monika Márföldi
Pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Oponent:Ing. Michal Krchňák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Priehradová mostná konštrukcia - možnosti identifikácie vybraných defektov konštrukcie
Abstrakt:Úlohou diplomovej práce je nájsť vhodnú metodiku ako identifikovať možný defekt konštrukcie pomocou dynamických meraní. Zaoberá sa dvomi hlavnými témami - modelovaním šírenia vĺn v prútovej konštrukcii a dynamickou odozvou na priehradovej konštrukcii ovplyvnenou poškodením styčníka. V prvom prípade boli pripravené dva numerické modely (1D a stenový model), ktoré boli zaťažené silovým impulzom. Následne bolo sledované šírenie zvukových vĺn v konštrukcii, najmä ich rýchlosť. Táto kapitola sa tiež zaoberá diskusiou o príprave experimentálneho modelu. Druhá časť práce opisuje prípravu numerického a experimentálneho modelu pre modálnu analýzu. Po porovnaní prvých výsledkov bolo nutné numerický model naladiť podľa výsledkov z experimentu. Nakoniec práca pojednáva o vplyve poškodenia styčníka na vlastné frekvencie a tvary kmitania konštrukcie, ktorý bol skúmaný najskôr numericky. Na základe výsledkov parametrickej štúdie bol následne vykonaný experiment, pri ktorom bola sledovaná odozva na konštrukcii s uvoľneným nitom. Jeho miesto bolo približne lokalizované.
Kľúčové slová:dynamická odozva, priehradová konštrukcia, numerický model, identifikácia poškodenia, vlastné frekvencie, experimentálne merania, šírenie vĺn

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene