12. 12. 2019  6:18 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Identifikačné číslo: 687
Univerzitný e-mail: milan.sokol [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci katedry - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ekvivalentná rámová metóda pre push-over analýzu murovaných konštrukcií. Parametrická štúdia
Autor: Ing. Marko Slimák
Pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Oponent:Ing. Jan Červenka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekvivalentná rámová metóda pre push-over analýzu murovaných konštrukcií. Parametrická štúdia
Abstrakt:Cieľom práce bolo overenie výsledkov z programu Amquake, ktorý používa nelineárnu push-over analýzu pre výpočet seizmickej odolnosti murovaných konštrukcií. Na troch modeloch, ktoré boli paralelné modelované v programe Ansys a Amquake boli porovnávané typické hodnoty vnútorných síl a premiestnení. Program Amquake využíva pre tvorbu výpočtovej siete ekvivalentnú rámovú metódu. V Ansyse sme použili plošné a priestorové konečné prvky. Vyhodnotili sme výhody a nedostatky vyhodnocovania seizmickej odolnosti murovaných konštrukcií v programe Amquake. Na zistené nedostatky a postrehy počas práce s programom Amquake sme upozornili vývojárov programu z firmy Červenka Consulting. Výsledky práce boli prezentované aj na stretnutí so zástupcom spoločnosti Wienerberger vo Viedni, ktorý majú záujem o využívanie programu v praxi pre výpočet seizmickej odolnosti konštrukcií postavených z ich výrobkov.
Kľúčové slová:nelineárna push-over analýza, seizmická odolnosť, murované konštrukcie, ekvivalentná rámová metóda

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene