10. 12. 2019  7:02 Radúz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Identifikačné číslo: 687
Univerzitný e-mail: milan.sokol [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci katedry - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:30 podlažná budova zložená z dvoch pôdorysných segmentov– návrh nosného systému s uvážením vplyvu ich spolupôsobenia
Autor: Ing. Imrich Purdek
Pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Oponent:Ing. Martin Križma, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:30 podlažná budova zložená z dvoch pôdorysných segmentov– návrh nosného systému s uvážením vplyvu ich spolupôsobenia
Abstrakt:Zadaním diplomovej práce bolo riešiť 30 podlažnú budovu zloženú z dvoch pôdorysných segmentov, ďalej návrh nosného systému s uvážením vplyvu ich spolupôsobenia. V práci sa vychádza z doterajšieho štúdia a poznatkov nadobudnutých na STU. Spracovaný je celkový statický posudok stavebného diela s prihliadnutím na rôzne návrhové situácie. Ako sú vietor, seizmicita atď. Posudok bol spracovaný podľa potrebných Európskych noriem a rozličnej technickej literatúry. Dôraz sa kládol na pôsobenie jednotlivých konštrukčných celkov. Čo vyústilo v konečné riešenie spojov pôdorysných segmentov. Výsledky sú vyznačené v prehľadných tabuľkách a grafoch. Následne sú z toho vyvodené poučenia o danej problematike.
Kľúčové slová:nosný systém, vietor, seizmicita, spoje, statický posudok, kĺb, čap

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene