13. 12. 2019  13:01 Lucia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Identifikačné číslo: 687
Univerzitný e-mail: milan.sokol [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci katedry - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Nelineárny výpočet prierezov ŽB konštrukcií – výpočtový program
Autor: Ing. Michal Krchňák, PhD.
Pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Oponent:Ing. Martin Križma, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nelineárny výpočet prierezov ŽB konštrukcií – výpočtový program
Abstrakt:Cieľom práce bolo naprogramovanie podprogramov nelineárnej analýzy železobetónových prierezov metódou lamiel. Je to všeobecná metóda. Diskretizuje prierez na ľubovoľný počet lamiel. Napätie v lamelách je analyzované pomocou nelineárnej závislosti napätie - pomerné pretvorenie. Vznikol tak program PRIEREZ, v ktorom je aplikovaná táto metóda. Práca sa v úvode venuje teórii metódy lamiel. V ďalšej časti podrobne rozoberá implementáciu metódy do programu ako aj samotné fungovanie aplikácie. Program je zameraný na prehľadné a plne grafické zobrazenie výsledkov analýzy. Užívateľ si môže prezerať výsledky z ľubovoľného stavu analýzy prierezu. V poslednej časti práca porovnáva výsledky z naprogramovanej aplikácie s klasickým ručným výpočtom odolnosti prierezu. Výsledky vykazujú veľmi dobrú zhodu s programom. Myslím si, že program je vhodný nielen pre študijné účely, ale môže byť v budúcnosti po dosiahnutí ďalších cieľov práce aj vhodným nástrojom do praxe.
Kľúčové slová:metóda lamiel, nelineárna analýza, železobetón, výpočtový program, odolnosť prierezu

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene