15. 12. 2019  11:28 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Identifikačné číslo: 687
Univerzitný e-mail: milan.sokol [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci katedry - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Simulácia systémovej identifikácie na jednoduchej konštrukcii
Autor: Ing. Pavol Plesník
Pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ján Slašťan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Simulácia systémovej identifikácie na jednoduchej konštrukcii
Abstrakt:Predkladaná práca rieši nedeštruktívnu vibračnú metódu na monitorovanie konštrukcií v oblasti inžinierskeho staviteľstva. Metóda priameho odvodenia tuhosti sa zaoberá zistením tuhosti konštrukcie na základe vlastných frekvencií a vlastných tvarov. V prvej časti je metóda a jej aplikácie na experimenty stručne opísaná, neskôr je vyskúšaná a overená na reálnej konštrukcii -- moste Warth, na ktorom boli v minulosti namerané vlastné tvary a frekvencie. Namerané dáta boli vyhladené novou metódou (Sokol M., Flesch R., 2005). V rámci overenia metódy je vytvorený numerický model v programe, ktorý bol použitý pre vyhodnotenie na experimentálne nameraných dynamických charakteristík konštrukcie. Tuhosť v jednotlivých prierezoch konštrukcie je zisťovaná na základe priebehu ohybových momentov získaných z numerického modelu a krivosti odvodenej z aproximovaných hyperbolických funkcií. V nasledujúcej časti práce je problematika riešená inverzným postupom. Na základe rovnakých princípov je odhadovaná tuhosť konštrukcie podľa zmeny vlastných tvarov. Tento iteračný postup bol naprogramovaný v aplikácii Visual Basic for Applications a vyskúšaný na jednoduchý dvojpolový nosník a samotnú mostnú konštrukciu. V poslednej časti práce je simulovaná porucha typu popustenia podpery a oslabenia prierezu. Pomocou kalibračného programu je vyhodnotená tuhosť konštrukcie v jednotlivých štádiách porušenia. Na základe zmeny vlastných tvarov a teda aj tuhosti konštrukcie je spätne identifikovaná porucha mostu.
Kľúčové slová:systemova identifikaci, vlastny tvar, priame odvodenie tuhosti, most, dynamika

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene