13. 12. 2019  8:14 Lucia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Identifikačné číslo: 687
Univerzitný e-mail: milan.sokol [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci katedry - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:52 podlažná výšková budova
Autor: Ing. Ľuboš Palaj
Pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ján Slašťan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:52 podlažná výšková budova
Abstrakt:Témou diplomovej práce je staticko-dynamická analýza konštrukcie 52 podlažnej výškovej budovy. Nosný systém konštrukcie je kombinovaný, skeletový so stužujúcim jadrom. Diplomová práca pozostáva z troch častí. Prvou časťou je návrh hlavných nosných prvkov. Druhá časť sa zaoberá dynamickou analýzou konštrukcie. Pomocou programu ANSYS sa vytvorí priestorový model konštrukcie. Použitím modálnej analýzy sa vypočítajú vlastné frekvencie a tvary kmitania. Vytvorí sa zjednodušený model so 6 stupňami voľnosti. V tretej časti je návrh tlmiča na redukciu vibrácií. Tlmič na redukciu vibrácií slúži na eliminovanie odozvy konštrukcie. Tlmič sa navrhne na eliminovanie účinkov dynamického zaťaženia vetrom. Porovnajú sa výsledky odozvy konštrukcie na modeli s tlmičom a bez neho. Samotný návrh eliminátora sa optimalizuje. Nakoniec nasleduje konštrukčný návrh zariadenia na elimináciu kmitania. Navrhnutá výšková budova s tlmičom na redukciu vibrácií účinne eliminuje maximálnu výchylku konštrukcie.
Kľúčové slová:model, tlmič, konštrukcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene