7. 12. 2019  12:48 Ambróz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Identifikačné číslo: 687
Univerzitný e-mail: milan.sokol [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci katedry - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza seizmického ohrozenia z pohľadu zraniteľnosti budov na Slovensku
Autor: Ing. Zuzana Gogová
Pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Kriváček, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza seizmického ohrozenia z pohľadu zraniteľnosti budov na Slovensku
Abstrakt:Táto práca je zameraná na posúdenie seizmického rizika budov, ktoré sme realizovali návrhom algoritmu posudzujúceho seizmické riziko budov prostredníctvom zisťovania skutočnej nelineárnej odozvy jednoduchých murovaných konštrukcií a porovnania ich kapacity až po stav zrútenia. Aby sme znížili vplyv ľudského faktora na posudzovanie desiatok až stoviek typov budov v sídlach, navrhli sme tento algoritmus ako plne automatický, pričom vyžaduje od posudzovateľa iba zadanie základných vlastností budovy. Vďaka tomu je možné spomínaný algoritmus použiť aj v reálnych scenároch posudzovania seizmického rizika budov napríklad pre potreby civilnej ochrany a záchranných zložiek. Za účelom overenia navrhovaného algoritmu na reálnych budovách sme implementovali náš algoritmus prostredníctvom niekoľkých makier pre tabuľkový kalkulátor Microsoft Office Excel. Tieto makrá automaticky posudzujú zadanú budovu a zobrazujú výsledky v prehľadných tabuľkách a grafoch.
Kľúčové slová:funkcia náchylnosti budovy k poruchám, stupne porušenia, kapacitná krivka budovy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene