Oct 22, 2020   2:40 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martina Majorošová, PhD.
Identification number: 68887
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts
     
Graduate     
     
Final thesis
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Revitalisation of the park on Štefanovičova Street
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia parčíku na Štefanovičovej ulici
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je revitalizácia a návrh komplexnej premeny parčíku na Štefanovičovej ulici v Bratislave. Park sa nachádza v tesnej blízkosti budovy Úradu vlády Slovenskej republiky a hlavnej železničnej stanice. Doposiaľ svojou existenciou nespĺňal základné funkcie parku, nedisponoval žiadnym účelom či zaujímavými prvkami. Park považujeme za tranzitný priestor pre chodcov z hlavnej stanice do centra mesta, ktorý je svojou polohou atraktívny nielen pre obyvateľov miestnej lokality, ale celého hlavného mesta. Revitalizácia uvedeného parku je potrebná z dôvodu, že dostatočne nevyužíva svoj potenciál, pre obyvateľov a zamestnancov z okolitých štátnych inštitúcií by sa tak mohol stať oázou pokoja a oddychu
Key words:
architektonicko-krajinársky návrh, revitalizácia, park, štúdia, zeleň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited