Oct 17, 2019   6:22 a.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martina Majorošová, PhD.
Identification number: 68887
University e-mail: martina.majorosova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Surroundings revitalisation of Church of the Nativity of the Virgin Mary in Nové Mesto nad Váhom
Written by (author): Ing. Timea Petrová
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Martina Majorošová, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia okolia Kostola Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom
Summary:Diplomová práca rozoberá problematiku zelene pri sakrálnych objektoch a možnosti moderného riešenia ich revitalizácií. Cieľom práce je vypracovanie komplexnej štúdie s dôrazom na dodržanie historizujúceho charakteru prostredia. Syntézou analýz na dané územie, podrobnej inventarizácie drevín súčasného stavu a zohľadnení potrieb zadávateľa sa dospelo ku komplexnému návrhu štúdie. Štúdia sa prvotne venuje asanácii nevhodných drevín, nasledovne obnove farského dvora s historizujúcim zázemím a vytvoreniu verejného priestoru parku pod hradbami, s komunitnými možnosťami. Objekt zahŕňa verejnú a súkromnú časť, čo vytvára neobvyklé prepojenie funkcií a dispozície. Riešenie súkromnej časti farského dvora sa zameralo na centrálnu kompozičnú os, ktorá prepája funkčné segmenty. Verejná časť parku pod hradbami ponúka možnosti pre rekreačné a relaxačné aktivity, so zameraním na podporu komunitného života. V návrhu bola snaha o docielenie zlúčenia histórie a daností pozemku s potrebami moderného obyvateľa mesta, a tým vytvoriť jedinečný objekt v meste Nové Mesto nad Váhom.
Key words:obnova historickej zelene, verejná zeleň, zeleň pri sakrálnych stavbách

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited