10. 12. 2019  8:10 Radúz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martina Majorošová, PhD.
Identifikačné číslo: 68887
Univerzitný e-mail: martina.majorosova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Stáže     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bátovce - úprava vnútorných priestorov obce
Autor: Ing. Martina Majorošová, PhD.
Pracovisko: Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FA)
Vedúci práce: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bátovce - úprava vnútorných priestorov obce
Abstrakt:Cieľom mojej práce je navrhnutie kompozičného, sadovníckeho a technického riešenia parkového priestoru pri obecnom úrade v centrálnej časti obce Bátovce. Práca vychádza z požiadaviek starostu obce, ktorý chcel na toto nevyužívané územie prilákať obyvateľov obce a vytvoriť tak pre nich atraktívny priestor na trávenie voľného času. Grafická časť mojej práce je tvorená výsledkami analýz pôvodného stavu územia z hľadiska vzťahov k blízkemu okoliu, územnotechnických podmienok, funkčnoprevádzkových vzťahov, kompozičných vzťahov, stavu prírodných prvkov na riešenom územií a z problémov na danom území. Grafická časť ďalej obsahuje návrh kompozičného, vegetačného, programového a technického riešenia daného územia, ktorý je podložený technickými výkresmi časti B. Hlavným zámerom návrhnu je zatraktívnenie priestoru pri obecnom úrade a vytvorenie tichého prostredia na trávenie voľných chvíľ pre obyvateľov obce. K vypracovaniu návrhu boli použité podklady a informácie z Obecného úradu obce Bátovce.
Kľúčové slová:Obec Bátovce, Úprava a zatraktívnenie vnútorných priestorov obce, sadovnícke úpravy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene