12. 12. 2019  6:26 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martina Majorošová, PhD.
Identifikačné číslo: 68887
Univerzitný e-mail: martina.majorosova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Stáže     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Revitalizácia študentského mestečka v Mlynskej doline v Bratislave
Autor: Ing. Martina Majorošová, PhD.
Pracovisko: Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FA)
Vedúci práce: Ing. Tamara Reháčková, PhD.
Oponent:Ing. Libuše Murínová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Revitalizácia študentského mestečka v Mlynskej doline v Bratislave
Abstrakt:MAJOROŠOVÁ, Martina: Revitalizácia exteriérových priestorov v študentskom mestečku v Mlynskej doline v Bratislave, Levice, Diplomová práca, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta, Katedra vodného hospodárstva krajiny. Vedúci záverečnej práce: Ing. Tamara Reháčková, PhD. Bratislava: Stavebná fakulta STU, 2014. s 44. Práca sa zaoberá zanedbanými exteriérovými priestormi v študentskom mestečku v Mlynskej doline v Bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. Priestor je v stave, ktorý umožňuje študentom ubytovaným v Mlynskej doline len veľmi obmedzené využitie. Priestory neposkytujú študentom takmer žiadne možnosti využitia voľného času. Navrhované riešenie územia poskytuje jeho obyvateľom široké spektrum využitia. Exteriérové priestory ponúkajú študentom možnosť tráviť voľný čas športovými aktivitami, oddychom v navrhovanom parku, plávaním v krytej plavárni, či pozorovaním ďalekých pohľadov z navrhovaných výhliadok. Návrh koncepcie vychádza z požiadaviek študentov, bývajúcich v študentskom mestečku, a zo Štandardov minimálnej občianskej vybavenosti obcí na Slovensku, keďže Mlynskú dolinu ročne obýva 15 000 študentov, čím ju z funkčno-prevádzkového hľadiska môžeme považovať za obec.
Kľúčové slová:študentské mestečko, revitalizácia, exteriérový priestor, krajinno-architektonický návrh

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene