11. 12. 2019  17:37 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martina Majorošová, PhD.
Identifikačné číslo: 68887
Univerzitný e-mail: martina.majorosova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Stáže     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Invázna vegetácia v brehovom rastlinstve
Autor: Ing. Martina Majorošová, PhD.
Pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Oponent 1:doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Peter Halaj, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Invázna vegetácia v brehovom rastlinstve
Abstrakt:Riešenie dizertačnej práce je zamerané na inváznu rastlinu Fallopia japonica v brehových porastoch. Brehové porasty sú dôležité ekostabilizačné prvky v krajine, a tak je potrebné zachovať ich pôvodné zloženie a zabrániť inváznym druhom, aby sa v nich rozširovali. Potreba riešenia prítomnosti druhu Fallopia japonica v brehových porastoch narastá a môže vyústiť do výraznej zmeny pôvodných druhov v brehových porastoch. Preto je nutné navrhnúť manažment brehovej vegetácie zameraný na potlačenie až likvidáciu druhu Fallopia japonica. S tým súvisí aj zapojenie verejnosti, predovšetkým podaním informácii o inváznych druhoch rastlín, ich vážnom dopade na autochtónnu vegetáciu a stratégiu zameranú na elimináciu inváznych rastlín. Čím viac prístupných informácií o tomto druhu bude k dispozícii pre verejnosť, tým jednoduchšie bude monitorovanie a odstraňovanie tohto druhu z brehových porastov. Práca tvorí súhrn teoretických a praktických analýz, ktoré by v praxi mohli prispieť k informovanosti verejnosti o druhu Fallopia japonica. Vytvorené modely (DPSIR model a dynamický vegetačný model) môžu pomôcť miestnym územným samosprávam správne manažovať druh Fallopia japonica v brehových porastoch. Výsledky sú interpretované v dizertačnej práci tak, aby mohli byť priamo použité v praxi.
Kľúčové slová:invázne druhy, Fallopia japonica, eradikácia, manažment

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene