12. 8. 2020  3:26 Darina
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Identifikační číslo: 691
Univerzitní e-mail: jan.szolgay [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
          Publikace     Orgány
     
Vedené práce
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na STU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
Stav
Závěrečná práce
Dokdy
Podrobnosti
1.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Róbert Bača
Application of GIS methods for the estimation the spatial potential of agricultural managed aquifer recharge
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Miroslav Baláž, PhD.
Methods for estimating of wave speed in rivers for hydrological modelling
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Patrícia Barnová
Analýza postupových dôb povodní a ich využitie pre predpoveď prietokov
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lucia Bartóková
Vývoj parametrov snehovej pokrývky sa uplynulé desaťročia
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Branislav Bednarič
Návrh umelého zasnežovania svahu-určenie potreby vody,vyhodnotenie vodného zdroja a základný technický návrh.
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Tomáš Bročka
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Dana Burdová
Koncepčný návrh protipovodňového poldra a ekologickej úpravy jeho okolia.
květen 2007
Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Juraj Čurný
Návrh poldra v Karpatoch nad mestskou časťou Rača
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Zuzana Danáčová, PhD.
Indikátorové metódy stanovenia prietokov v podmienkach prirodzených tokov Slovenska
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Jana Daneková
Protipovodňová ochrana sídel a hodnotenie povodňového rizika
září 2012Zobrazení závěrečné práce
11.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jarmila Dobrocká
Využitie modelu MIKE BASIN pre simuláciu odtokových pomerov v povodí rieky Hron
květen 2007
Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Michal Dóša, PhD.
Hodnotenie účinnosti poldrov navrhovaných na slovenskom brehu dolnej Moravy
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
13.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Michal Dóša, PhD.
Koncepčný návrh protipovodňového poldra
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Mária Dóšová, PhD.
Hodnotenie účinnosti poldrov navrhovaných na rakúskom brehu dolnej Moravy.
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Mária Dóšová, PhD.
Koncepčný návrh protipovodňového poldra
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Mária Ďurigová
Predpoveď transformácie prietokov pre slovenský úsek Dunaja
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Beáta Hamar Zsideková, PhD.
Návrh zasnežovania svahu-vyhodnotenie vodného zdroja a základný technický návrh.
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
18.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Ľubomír Hanulík
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Kristián Horváth
Revitalizácia námestia v Senci
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Tatiana Hradiská
Koncepčný návrh protipovodňového poldra
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Slavomír Hrúza
Hodnotenie možností zníženia povodňových prietokov pomocou bočných poldrov na dolnej Morave
květen 2007
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Vladimír Jaloviar
Návrh umelého zasnežovania svahu – určenie potreby vody, vyhodnotenie vodného zdroja a základný technický návrh
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Mgr. Stanislav Jurčák, PhD.
Modelovanie a predpoveď hydrologických časových radov v podmienkach neurčitosti
červenec 2010
Zobrazení závěrečné práce
24.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ladislav Kalaber
Stabilita režimu odtoku Dunaja v Bratislave
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: PaedDr. Ing. Katarína Kaňuková, PhD.
Indikátorové meranie prietokov
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: PaedDr. Ing. Katarína Kaňuková, PhD.
Metódy pre indikátorové meranie prietokov
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
27.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Viliam Kasič
Koncepčný návrh protipovodňového poldra
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
28.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Stanislav Kelčík, PhD.
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
29.
Závěrečná práce je rozpracována
DisP
Autor: Mgr. Anita Keszeliová
Evpotranspirácia, klimatický výpar a hydrologická bilancia povodí
květen 2021
Zobrazení závěrečné práce
30.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Barbora Kmeťová
Návrh protieróznych opatrení v povodí
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Mgr. Dušan Kočický, PhD.
Parametrizácia hydrologických procesov v distribuovanom modelovaní odtoku
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Patrícia Kolláriková
Dlhodobé zmeny vybraných charakteristík vĺn horúčav na Slovensku
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
33.
Závěrečná práce je nekompletní
DPAutor: Bc. Patrícia Kolláriková
Influence of temperature variation and rainfall intensity on soil aggregate breakdown
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
34.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Dalibor Koščál
Predpoveď transformácie prietokov hydrologickým modelom v riečnom úseku Devín -- Medveďov
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
35.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Bc. Dalibor Koščál
Predpoveď transformácie prietokov hydrologickým modelom v riečnom úseku Devín – Medveďov
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
36.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martin Kubáň
Parametrizácia zrážkovo-odtokového modelu typu HBV na vybranom povodí v meniacich sa klimatických podmienkach
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce je rozpracována
DisP
Autor: Ing. Martin Kubáň
Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy
květen 2022
Zobrazení závěrečné práce
38.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Eva Kurkinová
Využitie modelu MIKE BASIN pre simuláciu vodohospodárskej bilancie v povodí rieky Hron.
květen 2007
Zobrazení závěrečné práce
39.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Dávid Kuruc
Návrh koncepcie umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
40.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Hana Kusá
Štúdia umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
41.
Závěrečná práce je odevzdána
DisP
Autor: Ing. Tamara Látková
Modelovanie povrchového odtoku a vodnej erózie pre hodnotenie účinnosti protieróznych opatrení pri zmene klímy
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Ondrej Lucký
Poveternostné podmienky v jarnom období a ich vplyv na veľkosť odtoku v horskom povodí
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce je nekompletníDisP
Autor: Ing. Zsolt Lukáč, PhD.
Hodnotenie zmien kapacity zdrojov vody
srpen 2015Zobrazení závěrečné práce
44.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Zsolt Lukáč, PhD.
Úlohy vodárenských spoločností v období adaptácie na zmenu klímy
červen 2018
Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Michal Minarik
Počítačový program pre koncepčný návrh poldra
květen 2008
Zobrazení závěrečné práce
46.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jozef Mruškovič
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
47.
Závěrečná práce je odevzdána
DisP
Autor: Ing. Radovan Nosko
Modelovanie tvorby sústredeného odtoku a eróznych rýh pre hodnotenie efektivity protipovodňových opatrení
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
48.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marek Papaj
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
květen 2008
Zobrazení závěrečné práce
49.
Závěrečná práce je nekompletní
DisPAutor: Ing. Lenka Papinčáková
Predpovede povodňových prietokov pre riadenie vodohospodárskych sústav
srpen 2015
Zobrazení závěrečné práce
50.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Peter Pavelek
Hodnotenie priebehu topenia snehu vo vysokohorskom povodí
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
51.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Peter Pavelek
Posúdenie vývoja minimálnych mesačných a ročných prietokov v povodiach Ipľa a Slanej
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
52.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marian Pelikant
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho areálu
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
53.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Jarolím Pšenko
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
54.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Dávid Rajkovics
Predpoveď priebehu transformácie povodňových vĺn na vybraných tokoch Slovenska
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
55.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Beata Randusová, PhD.
Analýza režimu odtoku Dunaja
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
56.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Beata Randusová, PhD.
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
květen 2008
Zobrazení závěrečné práce
57.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Pavol Ridilla
Návrh protipovodňového poldra
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Pavol Ridilla
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
květen 2008
Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisP
Autor: Ing. Patrik Sleziak, PhD.
Modelovanie zrážkovo-odtokových procesov v podmienkach meniacich sa klimatických pomerov
červen 2017
Zobrazení závěrečné práce
60.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Spál, PhD.
Parametrizácia modelu transformácie povodňových vĺn
květen 2008
Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Peter Spál, PhD.
PRIETOKOVÉ VLNY PRE DIMENZOVANIE RETENČNÝCH PRIESTOROV NA MALÝCH POVODIACH
červen 2013
Zobrazení závěrečné práce
62.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Viliam Szász
Modelovanie a hodnotenie stavu snehovej pokrývky vo vybranom povodí
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Viliam Szász
Výber kalibračných dát zrážkovo-odtokového modelu
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Viliam Šimor
Posúdenie vplyvu spôsobu využívania územia na odtokové procesy
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Peter Šúrek
Metódy transformácie odtoku v povodí pre potreby matematického modelovania odtoku
srpen 2013
Zobrazení závěrečné práce
66.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Peter Šúrek
Parametrizácia hydrologického transformačného modelu pomocou umelých neurónových sietí \\Parametrisation of a hydrologic flood routing model by artificial neural networks
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce
67.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Monika Švecová
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho areálu
květen 2008
Zobrazení závěrečné práce
68.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Miroslava Tegelhoffová, PhD.
Hodnotenie zmien hydrologického režimu priemerných ročných a mesačných prietokov slovenských tokov
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
69.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Valent, PhD.
Hodnotenie zmien vývoja kvality vody
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce je nekompletníDP
Autor: Ing. Peter Valent, PhD.
Parametrizácia modelu transformácie povodňových vĺn
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Peter Valent, PhD.
Transformácia prietokových vĺn korytom toku modelom Muskingum.
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
72.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Peter Valent, PhD.
Zrážkovo-odtokové modelovanie pre frekvenčnú analýzu prietokov
srpen 2014
Zobrazení závěrečné práce
73.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Michal Valko
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
74.
Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Ján Vavrovič
Zmeny povodňového režimu slovensko-rakúskeho úseku Moravy v dôsledku úprav koryta
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
75.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Ján Vavrovič
Zmeny povodňového režimu slovensko-rakúskeho úseku Moravy v dôsledku úprav koryta
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Roman Výleta, PhD.
Modelovanie úhrnov zrážok na povodí pre frekvenčnú analýzu prietokov
srpen 2013Zobrazení závěrečné práce
77.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Roman Výleta, PhD.
Transformácia prietokových vĺn korytom toku modelom kaskády lineárnych nádrží.
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
78.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Roman Výleta, PhD.
Zrážkovo-odtokový bilančný model s mesačným časovým krokom
květen 2009
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisP
Disertační práce
HabP
Habilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována