24. 10. 2020  0:35 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Identifikačné číslo: 691
Univerzitný e-mail: jan.szolgay [at] stuba.sk
 

     Výučba
     
Projekty
     
Publikácie          Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTyp
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Bača
Application of GIS methods for the estimation the spatial potential of agricultural managed aquifer recharge
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Miroslav Baláž, PhD.
Methods for estimating of wave speed in rivers for hydrological modelling
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Patrícia Barnová
Analýza postupových dôb povodní a ich využitie pre predpoveď prietokov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Bartóková
Vývoj parametrov snehovej pokrývky sa uplynulé desaťročia
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Branislav Bednarič
Návrh umelého zasnežovania svahu-určenie potreby vody,vyhodnotenie vodného zdroja a základný technický návrh.
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Tomáš Bročka
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dana Burdová
Koncepčný návrh protipovodňového poldra a ekologickej úpravy jeho okolia.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Čurný
Návrh poldra v Karpatoch nad mestskou časťou Rača
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Zuzana Danáčová, PhD.
Indikátorové metódy stanovenia prietokov v podmienkach prirodzených tokov Slovenska
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Jana Daneková
Protipovodňová ochrana sídel a hodnotenie povodňového rizika
september 2012
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jarmila Dobrocká
Využitie modelu MIKE BASIN pre simuláciu odtokových pomerov v povodí rieky Hron
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Dóša, PhD.
Hodnotenie účinnosti poldrov navrhovaných na slovenskom brehu dolnej Moravy
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Dóša, PhD.
Koncepčný návrh protipovodňového poldra
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Dóšová, PhD.
Hodnotenie účinnosti poldrov navrhovaných na rakúskom brehu dolnej Moravy.
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Mária Dóšová, PhD.
Koncepčný návrh protipovodňového poldra
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Mária Ďurigová, PhD.
Predpoveď transformácie prietokov pre slovenský úsek Dunaja
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Beáta Hamar Zsideková, PhD.
Návrh zasnežovania svahu-vyhodnotenie vodného zdroja a základný technický návrh.
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľubomír Hanulík
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristián Horváth
Revitalizácia námestia v Senci
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tatiana Hradiská
Koncepčný návrh protipovodňového poldra
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Slavomír Hrúza
Hodnotenie možností zníženia povodňových prietokov pomocou bočných poldrov na dolnej Morave
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Jaloviar
Návrh umelého zasnežovania svahu – určenie potreby vody, vyhodnotenie vodného zdroja a základný technický návrh
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mgr. Stanislav Jurčák, PhD.
Modelovanie a predpoveď hydrologických časových radov v podmienkach neurčitosti
júl 2010
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Kalaber
Stabilita režimu odtoku Dunaja v Bratislave
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: PaedDr. Ing. Katarína Kaňuková, PhD.
Indikátorové meranie prietokov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: PaedDr. Ing. Katarína Kaňuková, PhD.
Metódy pre indikátorové meranie prietokov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viliam Kasič
Koncepčný návrh protipovodňového poldra
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislav Kelčík, PhD.
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Mgr. Anita Keszeliová
Evpotranspirácia, klimatický výpar a hydrologická bilancia povodí
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Kmeťová
Návrh protieróznych opatrení v povodí
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mgr. Dušan Kočický, PhD.
Parametrizácia hydrologických procesov v distribuovanom modelovaní odtoku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Patrícia Kolláriková
Dlhodobé zmeny vybraných charakteristík vĺn horúčav na Slovensku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Patrícia Kolláriková
Influence of temperature variation and rainfall intensity on soil aggregate breakdown
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dalibor Koščál
Predpoveď transformácie prietokov hydrologickým modelom v riečnom úseku Devín -- Medveďov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Dalibor Koščál
Predpoveď transformácie prietokov hydrologickým modelom v riečnom úseku Devín – Medveďov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Kubáň
Parametrizácia zrážkovo-odtokového modelu typu HBV na vybranom povodí v meniacich sa klimatických podmienkach
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Martin Kubáň
Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Kurkinová
Využitie modelu MIKE BASIN pre simuláciu vodohospodárskej bilancie v povodí rieky Hron.
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dávid Kuruc
Návrh koncepcie umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Kusá
Štúdia umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Tamara Látková, PhD.
Modelovanie povrchového odtoku a vodnej erózie pre hodnotenie účinnosti protieróznych opatrení pri zmene klímy
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ondrej Lucký
Poveternostné podmienky v jarnom období a ich vplyv na veľkosť odtoku v horskom povodí
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Zsolt Lukáč, PhD.
Hodnotenie zmien kapacity zdrojov vody
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Zsolt Lukáč, PhD.
Úlohy vodárenských spoločností v období adaptácie na zmenu klímy
jún 2018
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Minarik
Počítačový program pre koncepčný návrh poldra
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jozef Mruškovič
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Radovan Nosko, PhD.
Modelovanie tvorby sústredeného odtoku a eróznych rýh pre hodnotenie efektivity protipovodňových opatrení
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marek Papaj
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Lenka Papinčáková
Predpovede povodňových prietokov pre riadenie vodohospodárskych sústav
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Pavelek
Hodnotenie priebehu topenia snehu vo vysokohorskom povodí
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Pavelek
Posúdenie vývoja minimálnych mesačných a ročných prietokov v povodiach Ipľa a Slanej
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marian Pelikant
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho areálu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jarolím Pšenko
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Rajkovics
Predpoveď priebehu transformácie povodňových vĺn na vybraných tokoch Slovenska
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Beata Randusová, PhD.
Analýza režimu odtoku Dunaja
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Beata Randusová, PhD.
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Ridilla
Návrh protipovodňového poldra
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Ridilla
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Patrik Sleziak, PhD.
Modelovanie zrážkovo-odtokových procesov v podmienkach meniacich sa klimatických pomerov
jún 2017
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Spál, PhD.
Parametrizácia modelu transformácie povodňových vĺn
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Peter Spál, PhD.
PRIETOKOVÉ VLNY PRE DIMENZOVANIE RETENČNÝCH PRIESTOROV NA MALÝCH POVODIACH
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Viliam Szász
Modelovanie a hodnotenie stavu snehovej pokrývky vo vybranom povodí
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Viliam Szász
Výber kalibračných dát zrážkovo-odtokového modelu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viliam Šimor, PhD.
Posúdenie vplyvu spôsobu využívania územia na odtokové procesy
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Peter Šúrek
Metódy transformácie odtoku v povodí pre potreby matematického modelovania odtoku
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Šúrek
Parametrizácia hydrologického transformačného modelu pomocou umelých neurónových sietí \\Parametrisation of a hydrologic flood routing model by artificial neural networks
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Monika Švecová
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho areálu
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Miroslava Tegelhoffová, PhD.
Hodnotenie zmien hydrologického režimu priemerných ročných a mesačných prietokov slovenských tokov
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Valent, PhD.
Hodnotenie zmien vývoja kvality vody
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Peter Valent, PhD.
Parametrizácia modelu transformácie povodňových vĺn
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Valent, PhD.
Transformácia prietokových vĺn korytom toku modelom Muskingum.
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Peter Valent, PhD.
Zrážkovo-odtokové modelovanie pre frekvenčnú analýzu prietokov
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Valko
Návrh umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Ing. Ján Vavrovič
Zmeny povodňového režimu slovensko-rakúskeho úseku Moravy v dôsledku úprav koryta
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Vavrovič
Zmeny povodňového režimu slovensko-rakúskeho úseku Moravy v dôsledku úprav koryta
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Roman Výleta, PhD.
Modelovanie úhrnov zrážok na povodí pre frekvenčnú analýzu prietokov
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Výleta, PhD.
Transformácia prietokových vĺn korytom toku modelom kaskády lineárnych nádrží.
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Výleta, PhD.
Zrážkovo-odtokový bilančný model s mesačným časovým krokom
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná