21. 9. 2019  7:08 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Identifikačné číslo: 691
Univerzitný e-mail: jan.szolgay [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.Názov projektuGarantDruhOficiálne úlohyOdkedyDokedy
1 BEZ NÁZVUJ. SzolgayCezhraničná spolupráca - SK - ATgarant19.01.200031.12.2003
2 Citlivosť tvorby povodňového odtoku na intenzívne zrážky a využívanie územia vo vrcholových povodniachJ. SzolgayAPVV - Všeobecná výzvagarant01.07.201630.06.2020
3 Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska v meniacich sa klimatickických podmienkachJ. SzolgayAPVV - Všeobecná výzvagarant01.07.201630.06.2019
4 Európske prístupy k odhadu návrhových prietokovJ. SzolgayCOSTgarant01.01.200931.12.2013
5 Európsky protipovodňový predpovedný systémJ. Szolgay5. rámcový programgarant17.01.200231.12.2004
6 Geograficky orientovaný distribuovaný model odtokuJ. SzolgayAPVVgarant01.09.200815.12.2010
7 Hybridné modely pre predpovede prietokovJ. SzolgayAPVVgarant02.01.200830.06.2011
8 Hydrolgicka regionalizáciaJ. Szolgay-- Iný medzinárodný --garant06.12.200607.12.2009
9 Hydrologická regionalizácia - syntéza postupovJ. SzolgayMVTSgarant01.01.200731.12.2008
10 Hydrometeorologické údaje a technológie pre efektívne predpovedanie prívalových povodníJ. SzolgaySustainable development, global change and ecosystemsgarant01.09.200631.03.2010
11 Hydrometeorologické údaje a technológie pre efektívne predpovedanie prívalových povodníJ. SzolgayMVTSgarant01.09.200631.12.2008
12 IAHS/UNESCO/WMO World Catalogue of Maximum Observed FloodsJ. Szolgay-- Iný medzinárodný --garant13.01.200331.12.2003
13 Kombinovaný deterministicko-stochastický modelovací prístup pre hydrologické predpovedeJ. SzolgayVEGAgarant01.01.200831.12.2010
14 Komparatívna analýza koncepcií regionálneho odhadu návrhových maximálnych prietokovJ. SzolgayVEGAgarant01.01.200131.12.2003
15 Ochrana revitalizáciou: Stratégia a management riečneho systému dolnej MoravyJ. SzolgayAPVVgarant01.09.200231.12.2005
16 Peventing and remediating degradation of soils in Europe through land careJ. Szolgay-- Iný medzinárodný --garant01.11.201330.11.2018
17 Regionálny odhad združených rozdelení pravdepodobností extrémnych javov.J. Szolgay-- Iný medzinárodný --garant02.09.200802.09.2011
18 Riesenie environmentálnych problemov vodnych systemov v sucinnosti s poziadavklami Ramcovej smernice EU iesenie environmentálnych problemov vodnych systemov v sucinnosti s poziadavklami Ramcovej smernJ. Szolgay6. rámcový programgarant01.12.200330.11.2006
19 Scaling relationtionship for floodsJ. SzolgayBilaterálna spolupráca - SR - Rakúskogarant06.12.200031.12.2005
20 Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry v SR v dôsledku klimatickej zmenyJ. SzolgayAPVVgarant01.08.200231.07.2005
21 Stochastická analýza hydrometeorologických procesov: modelova-nie nestacionarity, heteroskedascity a nelinearityJ. SzolgayVEGAgarant01.01.200531.12.2007
22 Štúdium lokálnych a priestorových vlastností združených hydrometeorologických extrémov v podmienkachJ. SzolgayVEGAgarant01.01.201331.12.2016
23 Viacrozmerná frekvenčná analýza hydrologických extrémov pre vodohospodárske plánovanie a projektovanieJ. SzolgayAPVV - Všeobecná výzvagarant01.05.201131.10.2014
24 Vplyv mierky na dopady zmeny klímy a využívania územia na povodne a suchoJ. Szolgay-- Iný medzinárodný --garant29.11.200531.12.2009
25 Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového hodnoteniaJ. SzolgayVEGAgarant01.01.201931.12.2022
26 Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných KarpátJ. SzolgayAPVV - Všeobecná výzvagarant01.07.201930.06.2022

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne