14. 11. 2019  21:58 Irma
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ronald Zakhar
Identifikační číslo: 69351
Univerzitní e-mail: ronald.zakhar [at] stuba.sk
 
Asistent - Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
 
2895V00  chémia a technológia životného prostredia D-CHZPR
FCHPT D-CHZPR ext [roč 3]
Doktorský typ studia, externí presenční forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Stáže     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bilancia procesu anaeróbneho spracovania g-fázy, vedľajšieho produktu výroby bionafty
Autor: Ing. Ronald Zakhar
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bilancia procesu anaeróbneho spracovania g-fázy, vedľajšieho produktu výroby bionafty
Abstrakt:Výroba bionafty je úzko spätá s produkciou surového glycerolu, nakoľko je hlavným vedľajším produktom tejto výroby. V súčasnosti výrazný nárast vo výrobe bionafty spôsobil nadbytok surového glycerolu, ktorý zapríčinil nielen pokles jej ceny na trhu, ale zároveň vytvára problematiku spojenú s likvidáciou tohto prebytočného glycerolu. Vzhľadom na túto skutočnosť bakalárska práca rieši návrh technológie anaeróbneho spracovania g-fázy, ktorou sa dosahuje konverzia glycerolu na energeticky užitočný bioplyn a ten sa následne spaľuje v kogeneračnej jednotke. Prvú kapitolu projektu tvorí literárny prehľad, ktorý sa venuje výrobe bionafty a g-fáze (podielu s vysokým obsahom glycerolu), ako vedľajšiemu produktu tejto výroby. Pozornosť je zameraná aj na teoretické princípy anaeróbnych procesov a používanú reaktorovú techniku. Ciele práce a vstupné parametre na návrh bioplynovej stanice na anaeróbne spracovanie g-fázy v miešanom anaeróbnom reaktore a v UASB reaktore sú zosumarizované v druhej kapitole. Obsahom tretej kapitoly je návrhový výpočet anaeróbneho spracovania g--fázy, v ktorej na základe zadaných technologických parametrov anaeróbneho rozkladu g-fázy je navrhnutá technológia jej spracovania, spaľovanie bioplynu v kogeneračnej jednotke, materiálová a energetická bilancia procesu. Zároveň sú porovnávané technológie spracovania g-fázy v klasickom miešanom reaktore a vo vysokovýkonnom reaktore s granulovanou biomasou. Záver sumarizuje dosiahnuté výsledky, ako množstvo dávkovaného glycerolu, objem a konštrukčné parametre reaktorov, materiálová a energetická bilancia procesu, produkcia bioplynu, charakteristika kalovej vody a pod.
Klíčová slova:anaeróbne spracovanie, bionafta, bioplyn, g-fáza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně