Apr 2, 2020   2:51 a.m. Zita
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Patrik Jurkovič
Identification number: 69553
University e-mail: patrik.jurkovic [at] stuba.sk
 
2811V02  Technology of Polymer Materials D-TPOLMI
FCFT D-TPOLMI den [year 4]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
4th year of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Analýza materiálov použitím skenovacieho elektrónového mikroskopu vybaveného EDS-spektrometrom
Tomanová, Katarína -- Vanovčanová, Zuzana -- Plavec, Roderik -- Omaníková, Leona -- Bočkaj, Ján -- Feranc, Jozef -- Gálisová, Ivana -- Jurkovič, Patrik -- Alexy, Pavel -- Galambošová, Martina
Analysis of materials using scanning electron microscopy equipped with EDS – spectrometer. In 7th International Conference on Polymeric Material in Automotive & 23rd Slovak Rubber Conference, May 29th - 31th, 2017 Bratislava, Slovakia. Bratislava: Librix, 2017, p. 201--202. ISBN 978-80-89841-04-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
2.Biodegradable Polymeric mixture and method for its preparation :
Alexy, Pavel -- Tomanová, Katarína -- Vanovčanová, Zuzana -- Plavec, Roderik -- Feranc, Jozef -- Bočkaj, Ján -- Omaníková, Leona -- Bakoš, Dušan -- Hudec, Ivan -- Galamboš, Miroslav -- Gálisová, Ivana -- Perďochová, Dagmara -- Jurkovič, Patrik -- Přikryl, Radek
Biodegradable Polymeric mixture and method for its preparation :. Geneva, Switzerland: The International Bureau of WIPO, 2017.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
3.Biodegradovateľná polymérna zmes a spôsob jej prípravy: patentová prihláška č. 92-2017, dátum podania prihlášky: 13.09.2017
Alexy, Pavel -- Tomanová, Katarína -- Vanovčanová, Zuzana -- Plavec, Roderik -- Feranc, Jozef -- Bočkaj, Ján -- Omaníková, Leona -- Bakoš, Dušan -- Hudec, Ivan -- Galamboš, Miroslav -- Gálisová, Ivana -- Perďochová, Dagmara -- Jurkovič, Patrik -- Přikryl, Radek
Biodegradovateľná polymérna zmes a spôsob jej prípravy: patentová prihláška č. 92-2017, dátum podania prihlášky: 13.09.2017. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
4.Biodegradovateľné polymerné zmesi na báze kyseliny polymliečnej (PLA), polyhydroxybutyrátu (PHB) a termoplastického škrobu (TPS)
Gálisová, Ivana -- Jurkovič, Patrik -- Plavec, Roderik -- Feranc, Jozef -- Vašková, Ida -- Vanovčanová, Zuzana -- Tomanová, Katarína -- Omaníková, Leona -- Medlenová, Elena -- Danišová, Lucia -- Bočkaj, Ján -- Alexy, Pavel -- Repiská, Martina
Biodegradable polymers blends base on polylactic acid (PLA), polyhydroxybutyrate (PHB) and thermoplastic starch (TPS). In Brightlands Rolduc Polymer Conference, Innovative Polymer Materials for Future Health, 9.-11.9.2019, Kerkrade, Holandsko. Kerkrade, Holandsko,: Brightlands Chemelot Campus, 2019, p. 10.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
5.Hybrid Solar Cells on Plastic Substrates
Jurkovič, Patrik -- Mikula, Milan
Hybridné solárne články pre plastové substráty. Diploma thesis. 2015.
final thesis2015Details
6.Meranie kvapalných a biologických vzoriek použitím vzoriek kryoskenovanej elektrónovej mikroskopie
Tomanová, Katarína -- Vanovčanová, Zuzana -- Plavec, Roderik -- Omaníková, Leona -- Bočkaj, Ján -- Feranc, Jozef -- Gálisová, Ivana -- Jurkovič, Patrik -- Alexy, Pavel -- Galambošová, Martina
Measurement of liquids and biological samlpes using cryo – scanning electron microscopy. In 7th International Conference on Polymeric Material in Automotive & 23rd Slovak Rubber Conference, May 29th - 31th, 2017 Bratislava, Slovakia. Bratislava: Librix, 2017, p. 200--201. ISBN 978-80-89841-04-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
7.Modifikácia kyseliny polymliečnej plazmou
Černáková, Ľudmila -- Vašková, Ida -- Feranc, Jozef -- Jurkovič, Patrik -- Tomanová, Katarína -- Šarišský, Dávid
Plasma surface modification of poly (lactic acid). In 7th International Conference on Polymeric Material in Automotive & 23rd Slovak Rubber Conference, May 29th - 31th, 2017 Bratislava, Slovakia. Bratislava: Librix, 2017, p. 141--143. ISBN 978-80-89841-04-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
8.Viaczložkové zmesi na báze kyseliny polymliečnej, polyhydroxybutyrátu a termoplastického škrobu
Vanovčanová, Zuzana -- Tomanová, Katarína -- Feranc, Jozef -- Bočkaj, Ján -- Plavec, Roderik -- Omaníková, Leona -- Gálisová, Ivana -- Jurkovič, Patrik -- Macúrik, Patrik -- Medlenová, Elena -- Alexy, Pavel -- Menčík, Přemysl -- Přikryl, Radek -- Salač, Jan
Multicomponent Blends based on Polylactic Acid, Polyhydroxybuty-rate and thermoplastic Starch. KGK-Kautschuk Gummi Kunststoffe, 71. p. 104--110.
articles in magazines2018Details
9.Vplyv aditív na kryštalizáciu zmesí založených na kyseline polymliečnej
Perďochová, Dagmara -- Tomanová, Katarína -- Alexy, Pavel -- Bočkaj, Ján -- Feranc, Jozef -- Plavec, Roderik -- Omaníková, Leona -- Jurkovič, Patrik -- Prikřyl, Radek
The influence of additives on crystallization of blends based on polylactid acid. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. 2017, p. 2017.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
10.Zmesi na báze kyseliny polymliečnej, polyhydroxybutyrátu a termoplastického škrobu
Vanovčanová, Zuzana -- Alexy, Pavel -- Tomanová, Katarína -- Feranc, Jozef -- Bočkaj, Ján -- Plavec, Roderik -- Ryba, Jozef -- Omaníková, Leona -- Gálisová, Ivana -- Jurkovič, Patrik
Blends Based on Polylactic Acid, Polyhydroxybutyrate and Thermoplastic Starch. In 7th International Conference on Polymeric Material in Automotive & 23rd Slovak Rubber Conference, May 29th - 31th, 2017 Bratislava, Slovakia. Bratislava: Librix, 2017, p. 127--132. ISBN 978-80-89841-04-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.