21. 11. 2019  6:41 Elvíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
Identifikačné číslo: 696
Univerzitný e-mail: ivan.slavik [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Bročka
Stabilita svahov - stabilitné posúdenie zosuvného územia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Adam Dúbravka
Rekonštrukcia hrádzového systému odkaliska rudných kalov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Fillová
Návrh založenia výškovej budovy bytového domu v zložitých inžinierskogeologických pomeroch
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Gallusová
Stabilizácia zosuvného územia ohrozujúceho železničnú trať
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Hriva
Návrh založenia nitrifikačných nádrží ČOV v zložitých základových pomeroch
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Hriva
Stabilita svahu - výpočet podľa medzných stavov a podľa stupňa bezpečnosti
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Michal Jagelka
Nadvýšenie vápenného odkaliska
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Roderik Jambor
Zemné tlaky na pažiace konštrukcie
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Koleňák
Alternatívny návrh intenzifikácie odkaliska neaktívnych kalov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Matúš Koleňák
Interakcia geosyntetických materiálov a zemín
máj 2024Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Koleňák
Zhutňovanie zemín do zemných konštrukcií
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Kollárová
Stabilitná analýza prekrytia skládky odpadov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Albert Köszeghy
Stabilita svahov - posúdenie stability hrádze popolového odkaliska
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Albert Köszeghy
Stabilitná analýza odkaliska rudných kalov - návrh opatrení predchádzajúcich vzniku havarijného stavu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Kyseľ
Sanácia poruchy hrádzového systému odkaliska vápenných kalov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Kyseľ
Zemné tlaky na pažiace konštrukcie - posúdenie oporného múru
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Lukačovičová
Nadvýšenie úpravárenského odkaliska - stabilitná analýza
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Michaela Mačejovská
Alternatívny návrh sanácie skládky ropných odpadov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Michaela Mačejovská
Alternatívny návrh sanácie skládky ropných odpadov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Matejka
Stabilita svahov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Mikolášek
Stabilita svahov
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Očenášová
Zhutniteľnosť zemín
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Oravcová
Nadvýšenie vápenného odkaliska
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Rajkovics
Stabilita svahov - stabilitná analýza zosuvu vyvolaného stavebnou činnosťou
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Danica Sikorová
Stabilita svahov
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Noémi Szabóová
Vystužené zemné konštrukcie
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lenka Zlatinská, PhD.
Geotechnické problémy odkalísk priemyselných odpadov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Zlatinská, PhD.
Rovinné odkalisko vápenných kalov - alternatívny spôsob nadvýšenia
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Zlatinská, PhD.
Zhutniteľnosť zemín
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná