17. 11. 2019  15:30 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
Identifikačné číslo: 696
Univerzitný e-mail: ivan.slavik [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Monitoring geotechnických vlastností geomateriálov odkalísk
Autor: doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
Pracovisko: Stavebná fakulta
Oponent:prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Monitoring geotechnických vlastností geomateriálov odkalísk
Abstrakt:V predloženej habilitačnej práci je uvedený súhrn poznatkov, názorov a námetov o možnostiach, spôsoboch a postupoch realizácie monitoringu geotechnických vlastností geomateriálov odkalísk. Úvodná kapitola podáva prehľad o odkaliskách na Slovensku na základe registra vypracovaného Vodohospodárskou výstavbou -- závodom TBD. Druhá kapitola pojednáva o legislatívnych predpisoch, ktoré definujú priamo resp. nepriamo požiadavku pravidelného monitoringu geotechnických vlastností geomateriálov odkalísk. Stručný prehľad technických prostriedkov použiteľných pre výkon monitoringu geotechnických vlastností geomateriálov odkalísk sú predmetom tretej kapitoly. Diskutovaná je možnosť a spôsob realizácie sondážnych prác a odberu vzoriek, terénnych a laboratórnych experimentov. V štvrtej kapitole sú analyzované spôsoby monitoringu vlastností geomateriálov odkalísk z pohľadu morfologického tvaru odkaliska, jeho konštrukčnej a materiálovej skladby a spôsobu dopravy a uloženia geomateriálov do akumulačného priestoru odkaliska. Fenomén stekutenia geomateriálov ukladaných do odkalísk je za určitých okolností najnebezpečnejším spôsobom porušenia ich stability, obyčajne s ťažkými ekologickými následkami pre bližšie alebo aj širšie okolie. V piatej kapitole je uvedená metodika posúdenia náchylnosti na stekutenie vplyvom seizmického zaťaženia na základe realizácie a vyhodnotenia terénnych penetračných testov. Podľa legislatívnych predpisov by mal byť monitoring geotechnických vlastností geomateriálov odkalísk vykonávaný v pravidelných časových intervaloch. Predmetom šiestej kapitoly sú príklady spôsobu interpretácie a archivácie výsledkov pravidelných prieskumných etáp realizovaných v rámci monitoringu. V siedmej kapitole sú uvedené príklady stabilitnej analýzy dvoch odkalísk využívajúce informačnú databázu výsledkov pravidelného monitoringu geotechnických vlastností geomateriálov odkalísk.
Kľúčové slová:monitoring, odkalisko, geotechnické vlastnosti

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene