Sep 28, 2020   11:09 a.m. Václav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Steinhübl, PhD.
Identification number: 69700
University e-mail: qsteinhubl [at] stuba.sk
 

     
     Final thesis          Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Optimization of welding technology for materials with conditional weldability in the KNOTT company
Written by (author): Ing. Michal Gatyáš
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Optimalizácia technológie zvárania vo firme KNOTT pre materiály s podmienenou zvariteľnosťou
Summary:
Práca je zameraná na analýzu zváracích technológií a zváracích pracovísk v prevádzke spoločnosti KNOTT spol. s.r.o. za účelom posúdenia možností zvárania nízkolegovaných žiarupevných ocelí typu CrMo, CrMoV. Ďalej teoretické definovanie podmienok zvárania týchto ocelí, výpočet uhlíkového ekvivalentu, teploty predohrevu zváraných materiálov a definovanie požiadaviek na kvalitu zvarového spoja. Časť praktického riešenie je zameraná na návrh zváracích parametrov, ktoré sú vo viacerých postupných krokoch overované na skúšobných vzorkách a priebežne optimalizované. Na výrobu zvarových vzoriek bola použitá technológia MAG a na vyhodnotenie ich kvality bola využitá metalografická makro a mikroskopická analýza. Priebežne sa na vyhodnotenie niektorých vzoriek použila metóda merania tvrdostí HV. Na základe vykonaných experimentov boli stanovené optimálne parametre a podmienky zvárania v rámci technologických možností spoločnosti KNOTT bez nutnosti investície do nového technologického vybavenia.
Key words:
Cr-Mo oceľ, predhrev, kvalita zvarového spoja

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited