24. 8. 2019  13:04 Bartolomej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Steinhübl, PhD.
Identifikační číslo: 69700
Univerzitní e-mail: qsteinhubl [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Optimalizácia technológie zvárania vo firme KNOTT pre materiály s podmienenou zvariteľnosťou
Autor: Ing. Michal Gatyáš
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Steinhübl, PhD.
Oponent:prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Optimalizácia technológie zvárania vo firme KNOTT pre materiály s podmienenou zvariteľnosťou
Abstrakt:Práca je zameraná na analýzu zváracích technológií a zváracích pracovísk v prevádzke spoločnosti KNOTT spol. s.r.o. za účelom posúdenia možností zvárania nízkolegovaných žiarupevných ocelí typu CrMo, CrMoV. Ďalej teoretické definovanie podmienok zvárania týchto ocelí, výpočet uhlíkového ekvivalentu, teploty predohrevu zváraných materiálov a definovanie požiadaviek na kvalitu zvarového spoja. Časť praktického riešenie je zameraná na návrh zváracích parametrov, ktoré sú vo viacerých postupných krokoch overované na skúšobných vzorkách a priebežne optimalizované. Na výrobu zvarových vzoriek bola použitá technológia MAG a na vyhodnotenie ich kvality bola využitá metalografická makro a mikroskopická analýza. Priebežne sa na vyhodnotenie niektorých vzoriek použila metóda merania tvrdostí HV. Na základe vykonaných experimentov boli stanovené optimálne parametre a podmienky zvárania v rámci technologických možností spoločnosti KNOTT bez nutnosti investície do nového technologického vybavenia.
Klíčová slova:Cr-Mo oceľ, predhrev, kvalita zvarového spoja

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně