14. 8. 2020  22:11 Mojmír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Steinhübl, PhD.
Identifikačné číslo: 69700
Univerzitný e-mail: qsteinhubl [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

     
     
Záverečná práca
     
Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Optimalizácia technológie zvárania vo firme KNOTT pre materiály s podmienenou zvariteľnosťou
Autor:
Ing. Michal Gatyáš
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Optimalizácia technológie zvárania vo firme KNOTT pre materiály s podmienenou zvariteľnosťou
Abstrakt:
Práca je zameraná na analýzu zváracích technológií a zváracích pracovísk v prevádzke spoločnosti KNOTT spol. s.r.o. za účelom posúdenia možností zvárania nízkolegovaných žiarupevných ocelí typu CrMo, CrMoV. Ďalej teoretické definovanie podmienok zvárania týchto ocelí, výpočet uhlíkového ekvivalentu, teploty predohrevu zváraných materiálov a definovanie požiadaviek na kvalitu zvarového spoja. Časť praktického riešenie je zameraná na návrh zváracích parametrov, ktoré sú vo viacerých postupných krokoch overované na skúšobných vzorkách a priebežne optimalizované. Na výrobu zvarových vzoriek bola použitá technológia MAG a na vyhodnotenie ich kvality bola využitá metalografická makro a mikroskopická analýza. Priebežne sa na vyhodnotenie niektorých vzoriek použila metóda merania tvrdostí HV. Na základe vykonaných experimentov boli stanovené optimálne parametre a podmienky zvárania v rámci technologických možností spoločnosti KNOTT bez nutnosti investície do nového technologického vybavenia.
Kľúčové slová:Cr-Mo oceľ, predhrev, kvalita zvarového spoja

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene