12. 8. 2020  16:34 Darina
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Steinhübl, PhD.
Identifikačné číslo: 69700
Univerzitný e-mail: qsteinhubl [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty          Záverečná práca     Publikácie
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:Posúdenie životnosti komponentov podvozkových častí prívesov
Autor:
Ing. Jozef Steinhübl, PhD.
Pracovisko:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce:
Oponent 1:
Oponent 2:prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Posúdenie životnosti komponentov podvozkových častí prívesov
Abstrakt:
Práca sa venuje návrhu metodiky posudzovania životnosti komponentov podvozkových častí prívesov. V prvých kapitolách sú zhrnuté poznatky zo súčasného stavu testovania prívesov a posúdenia ich životnosti po absolvovaní jazdných skúšok. Nasledujúce kapitoly popisujú rôzne testovacie polygóny, bližšie špecifikujú jednotlivé prekážkové dráhy a popisujú jednoduchý spôsob vyhodnotenia nameraných údajov pre detailnejší spôsob zhodnotenia životnosti konštrukcie prívesov. Z vyhodnotenia nameraných údajov sú prívesy rozdelené do viacerých kategórii s ohľadom na spôsob zaťaženia podvozkových komponentov. V ďalších kapitolách je navrhnutý fyzikálny a matematický model popisujúci silové pôsobenie medzi prívesom a ťažným vozidlom. Je zadefinovaný návrh meracieho zariadenia pre zber údajov z polygónov a následne spôsob ich spracovania pre účely laboratórnych skúšok. V závere práce je návrh dynamických koeficientov pôsobiacich síl medzi pneumatikou a vozovkou a navrhnutý metodický postup posúdenia životnosti podvozkových komponentov.
Kľúčové slová:
laboratórne skúšky, pruženie náprav, jazdné skúšky, testovacie polygóny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene